TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Çevrimiçi Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9663
Görsel Raf Numarası Eser Adı Yazar Yayın Tarihi Dil Kategori
ТЕМБОТ КЕРАШЕВ / TEMBOT KERAŞEV RU.KT.00340 ТЕМБОТ КЕРАШЕВ / TEMBOT KERAŞEV К. И. БУЗАРОВ, С. Ю. БЕРЗЕГОВА / K. İ. BUZAROV, S. Y. BERZEGOVA 1980 Rusça Biyografi
ТЕАТР АДЫГСКОЙ МУЗЫКИ "БЖЬАМИЙ" / ADIGE TİYATRO MÜZİĞİ "BJAMİY" RU.KT.00520 ТЕАТР АДЫГСКОЙ МУЗЫКИ "БЖЬАМИЙ" / ADIGE TİYATRO MÜZİĞİ "BJAMİY" Д. А. ЧУРЕЙ / D. A. ÇUREY 2005 Rusça Kültür-Sanat
ТВОРЧЕСТВО СЕРГЕЯ ГАБЕЛИА / SERGEY GABELİYA'NIN ESERLERİ RU.KT.00721 ТВОРЧЕСТВО СЕРГЕЯ ГАБЕЛИА / SERGEY GABELİYA'NIN ESERLERİ О. ВОЙЦЕХОВСКАЯ-БРЕНДЕЛЬ / O. VOYTSEHOVSKAYA-BRENDEL 2001 Rusça Biyografi,Kültür-Sanat
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ И МУЗИКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАБАРДИНЦЕВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА / XX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA KABARDEYLERDE DANS VE MÜZİK KÜLTÜRÜ RU.KT.00519 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ И МУЗИКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАБАРДИНЦЕВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА / XX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA KABARDEYLERDE DANS VE MÜZİK KÜLTÜRÜ З. М. КЕШЕВА / Z. M. KEŞEVA 2005 Rusça Kültür-Sanat
ТАЛАНТ, ВЗРАЩЕННЫЙ ТРУДОМ / YETENEK, BÜYÜYEN EMEK RU.KT.00191 ТАЛАНТ, ВЗРАЩЕННЫЙ ТРУДОМ / YETENEK, BÜYÜYEN EMEK А. Н. АБРЕГОВ / A. N. ABREGOV 2005 Rusça Biyografi
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДЫГЕЙСКОГО ЯЗЫКА / ADIGE DİLİ YAPI ÖZELLİKLERİ RU.KT.00366 СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДЫГЕЙСКОГО ЯЗЫКА / ADIGE DİLİ YAPI ÖZELLİKLERİ У. С. ЗЕКОХ, К. Х. МЕРЕТУКОВ, Ю. А. ТХАРКАХО / U. S. ZEKOH, K. H. MERETUKOV, Y. A. THARKAHO 2003 Rusça Filoloji,Dil
СТРАНИЦЫ РЕВОЛЮЦОННОГО ПРОШЛОГО КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ / KABARDEY BALKAR GEÇMİŞİNİN DEVRİMCİ SAYFALARI RU.KT.00531 СТРАНИЦЫ РЕВОЛЮЦОННОГО ПРОШЛОГО КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ / KABARDEY BALKAR GEÇMİŞİNİN DEVRİMCİ SAYFALARI Ч. Э. КАРДАНОВ / Ç. E. KARDANOV 1976 Rusça Tarih
СТРАНИЦЫ МОЕЙ ЖИЗНИ / HAYATIMIN SAYFALARI RU.KT.00543 СТРАНИЦЫ МОЕЙ ЖИЗНИ / HAYATIMIN SAYFALARI Б. Б. ПИОТРОВСКИЙ / B. B. PİOTROVSKİY 1995 Rusça Anı/Günlük
СТРАНИЦЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭТНОГРАФИИ АБХАЗОВ / ABHAZ ETNOGRAFİ TARİHİNİN SAYFALARI RU.KT.00899 СТРАНИЦЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭТНОГРАФИИ АБХАЗОВ / ABHAZ ETNOGRAFİ TARİHİNİN SAYFALARI Ш. Д. ИНАЛ-ИПА / Ş. D. İNAL-İPA 1971 Rusça Etnoloji,Tarih
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ / TARİH SAYFALARI RU.KT.00532 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ / TARİH SAYFALARI Р. К. КАРМОВ, М. И. АЙДАБОЛОВА / R. K. KARMOV, M. İ. AYDABOLOVA 2002 Rusça Tarih
СТРАНА ПРОМЕТЕЯ / PROMETEUS'UN ÜLKESİ RU.KT.00647 СТРАНА ПРОМЕТЕЯ / PROMETEUS'UN ÜLKESİ К. А. ЧХЕИДЗЕ / K. A. ÇHEİDZE 2004 Rusça Edebiyat
СТИХОТВЕРЕНИЯ / ŞİİRLER RU.KT.00741 СТИХОТВЕРЕНИЯ / ŞİİRLER ДМИТРИЙ ГУЛИА / DİMİTRİY GULİYA 1986 Rusça Edebiyat
СТИЛИСТИКА АДЫГЕЙСКОГО ЯЗЫКА / ADIGE DİLİNİN TARZI RU.KT.00350 СТИЛИСТИКА АДЫГЕЙСКОГО ЯЗЫКА / ADIGE DİLİNİN TARZI Ю. А. ТХАРКАХО / Y. A. THARKAHO 2003 Rusça Dil
СТЕПИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР В СКИФО-САРМАТСКОЕ ВРЕМЯ / İSKİT VE SARMATLAR ZAMANINDA SSCB'DE AVRUPA STEPLERİ RU.KT.00566 СТЕПИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР В СКИФО-САРМАТСКОЕ ВРЕМЯ / İSKİT VE SARMATLAR ZAMANINDA SSCB'DE AVRUPA STEPLERİ KOLLEKTİF 1989 Rusça Arkeoloji
СТАРЫЕ ЧЕРКЕССКИЕ САДЫ - 2 / ESKİ ÇERKES BAHÇELERİ - 2 RU.KT.00064 СТАРЫЕ ЧЕРКЕССКИЕ САДЫ - 2 / ESKİ ÇERKES BAHÇELERİ - 2 EDİTÖR ; С. Х. ХОТКО / S. H. HOTKO 2005 Rusça Diğer Konular,Tarih
СТАРЫЕ ЧЕРКЕССКИЕ САДЫ - 1 / ESKİ ÇERKES BAHÇELERİ - 1 RU.KT.00063 СТАРЫЕ ЧЕРКЕССКИЕ САДЫ - 1 / ESKİ ÇERKES BAHÇELERİ - 1 EDİTÖR ; С. Х. ХОТКО / S. H. HOTKO 2005 Rusça Diğer Konular,Tarih
СРЕДНЕВЕКОВАЯ КАБАРДА / ORTAÇAĞDA KABARDEY RU.KT.00088 СРЕДНЕВЕКОВАЯ КАБАРДА / ORTAÇAĞDA KABARDEY А. Х. НАГОЕВ / A. H. NAGOEV 2000 Rusça Tarih
СРЕДНЕВЕКОВАЯ КАБАРДА / ORTAÇAĞDA KABARDEY RU.KT.00097 СРЕДНЕВЕКОВАЯ КАБАРДА / ORTAÇAĞDA KABARDEY Б. МАЛЬБАХОВ, А. ЭЛЬМЕСОВ / B. MALBAHOV, A. ELMESOV 1994 Rusça Tarih
СРАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АДЫГСКИХ ЯЗЫКОВ / ADIGE DİLİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ RU.KT.00497 СРАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АДЫГСКИХ ЯЗЫКОВ / ADIGE DİLİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Н. Т. ГИШЕВ / N. T. GİŞEV 2003 Rusça Dil
СПЕЦИФИКА МИФО-ЭПИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ / MİTOLOJİK VE EPİK BİLİNCİN ÖZGÜLLÜĞÜ RU.KT.00736 СПЕЦИФИКА МИФО-ЭПИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ / MİTOLOJİK VE EPİK BİLİNCİN ÖZGÜLLÜĞÜ М. А. ШЕНКАО / M. A. ŞENKAO 2005 Rusça Edebiyat,Tarih
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI