TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Çevrimiçi Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9663
Görsel Raf Numarası Eser Adı Yazar Yayın Tarihi Dil Kategori
ОСЕТИНСКИЙ АВГУСТ - ПЕЧАЛЬ И РАДОСТЬ / OSETYA'NIN AĞUSTOSU - HÜZÜN VE SEVİNÇ RU.KT.00931 ОСЕТИНСКИЙ АВГУСТ - ПЕЧАЛЬ И РАДОСТЬ / OSETYA'NIN AĞUSTOSU - HÜZÜN VE SEVİNÇ KOLLEKTİF 2008 İngilizce,Rusça Siyaset,Tarih
ОСЕТИНСКИЕ ФАМИЛИИ И ЛИЧНЫЕ ИМЕНА / OSET İSİM VE SOY ADLARI RU.KT.00265 ОСЕТИНСКИЕ ФАМИЛИИ И ЛИЧНЫЕ ИМЕНА / OSET İSİM VE SOY ADLARI З. Д. ГАГЛОЙТИ / Z. D. GAGLOYTİ 2007 Rusça Etnografya,Kültür-Sanat
ОСЕТИНСКАЯ ФЕОДАЛЬНАЯ ЗНАТЬ В СИСТЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭТНИЧЕСКИХ ЭЛИТ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ( 18. - НАЧ. 20 ВВ) / KUZEY KAFKASYA ETNİK ELİT ETKİLEŞİM SİSTEMİNDE OSET FEODALLER (18. YY BAŞLARI - 20 YY) RU.KT.00947 ОСЕТИНСКАЯ ФЕОДАЛЬНАЯ ЗНАТЬ В СИСТЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭТНИЧЕСКИХ ЭЛИТ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ( 18. - НАЧ. 20 ВВ) / KUZEY KAFKASYA ETNİK ELİT ETKİLEŞİM SİSTEMİNDE OSET FEODALLER (18. YY BAŞLARI - 20 YY) И-Б. Т. МЕРЗОЕВ / İ-B. T. MERZOYEV 2008 Rusça Tarih
ОРУЖИЕ НАРОДОВ КАВКАЗА - ИСТОРИЯ ОРУЖИЯ/ KAFKAS HALKLARININ SİLAHLARI - SİLAH TARİHİ RU.KT.00157 ОРУЖИЕ НАРОДОВ КАВКАЗА - ИСТОРИЯ ОРУЖИЯ/ KAFKAS HALKLARININ SİLAHLARI - SİLAH TARİHİ Э. АСТВАЦАТУРЯН / E. ASTBATSATURYAN 1995 Rusça Arkeoloji,Tarih
ОРДЕНА ШАМИЛЯ / ŞAMİL'İN TARİKATI RU.KT.00619 ОРДЕНА ШАМИЛЯ / ŞAMİL'İN TARİKATI Х. М. ДОНОГО / H. M. DONOVO 1995 Rusça Tarih
ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ САКРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА РАННИХ КУРГАНОВ ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОГО КАВКАЗА / ERKEN DÖNEM  AVRUPA VE KUZEY KAFKASYA KURGANLARI RU.KT.00015 ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ САКРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА РАННИХ КУРГАНОВ ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОГО КАВКАЗА / ERKEN DÖNEM AVRUPA VE KUZEY KAFKASYA KURGANLARI В. Л. РОСТУНОВ / V. L. ROSTUNOV 2006 Rusça Arkeoloji
ОКРОПЛЕНИЕ / SERPMEK RU.KT.00671 ОКРОПЛЕНИЕ / SERPMEK М. АБДОКОВА / M. ABDOKOVА 1995 Rusça Edebiyat
ОКОПНАЯ ПРВДА - ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЙНЫ / HENDEK GERÇEĞİ - ÇEÇEN SAVAŞI RU.KT.00475 ОКОПНАЯ ПРВДА - ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЙНЫ / HENDEK GERÇEĞİ - ÇEÇEN SAVAŞI А. Н. ВОЛЫНЕЦ / A. N. VOLINETS 2007 Rusça Tarih
ОДЕЖДА НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА XVIII - XX вв / KUZEY KAFKAS HALKLARININ KIYAFETLERİ XVIII - XX. YY RU.KT.00210 ОДЕЖДА НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА XVIII - XX вв / KUZEY KAFKAS HALKLARININ KIYAFETLERİ XVIII - XX. YY Е. Н. СТУДЕНЕЦКАЯ / E. N. STUDENETSKAYA 1989 Rusça Kültür-Sanat
ОБЫЧАЙ И ОБРЯДЫ ДЕТСКОГО ЦИКЛА У АБХАЗОВ / ABHAZLARDA ÇOCUK YETİŞTİRMEDE GELENEK VE GÖRENEKLER RU.KT.00293 ОБЫЧАЙ И ОБРЯДЫ ДЕТСКОГО ЦИКЛА У АБХАЗОВ / ABHAZLARDA ÇOCUK YETİŞTİRMEDE GELENEK VE GÖRENEKLER С. А. ДБАР / S. A. DBAR 2000 Rusça Etnoloji,Kültür-Sanat
ОБЪ ОТНОШЕНIИ АБХАЗСКАГО ЯЗЫКА / ОБ ОТНОШЕНИИ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА / ABHAZ DİLİNİN YAFES DİLİ İLE İLİŞKİSİ HAKKINDA RU.KT.00833 ОБЪ ОТНОШЕНIИ АБХАЗСКАГО ЯЗЫКА / ОБ ОТНОШЕНИИ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА / ABHAZ DİLİNİN YAFES DİLİ İLE İLİŞKİSİ HAKKINDA П. ЧАРАЯ / P. ÇARAYA 1912 Rusça Dil
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ АДЫГСКИХ НАРОДОВ / ADIGE HALKLARININ TOPLUM DÜZENİ RU.KT.00145 ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ АДЫГСКИХ НАРОДОВ / ADIGE HALKLARININ TOPLUM DÜZENİ В. К. ГАРДАНОВ / V. K. GARDANOV 1967 Rusça Felsefe,Sosyoloji,Tarih
ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ И ПРОСВЕЩЕНИЕ АДЫГОВ И БАЛКАРО-КАРАЧАЕВЦЕВ В XIX НАЧАЛЕ XX В / 19. YÜZYILDA VE 20. YÜZYIL BAŞLARINDA BALKAR, KARAÇAY VE ADIGELERDE TOPLUMSAL FİKİR VE AYDINLANMA RU.KT.00918 ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ И ПРОСВЕЩЕНИЕ АДЫГОВ И БАЛКАРО-КАРАЧАЕВЦЕВ В XIX НАЧАЛЕ XX В / 19. YÜZYILDA VE 20. YÜZYIL BAŞLARINDA BALKAR, KARAÇAY VE ADIGELERDE TOPLUMSAL FİKİR VE AYDINLANMA Т. Х. КУМЫКОВ / T. H. KUMIKOV 2002 Rusça Kültür-Sanat
ОБШЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ АДЫГСКИХ НАРОДОВ XVIII-ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX В / ADIGE HALKLARININ SOSYAL YAPISI XVIII-XIX. YY İLK YARISI RU.KT.00626 ОБШЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ АДЫГСКИХ НАРОДОВ XVIII-ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX В / ADIGE HALKLARININ SOSYAL YAPISI XVIII-XIX. YY İLK YARISI В. К. ГАРДАНОВ / V. K. GARDANOV 1967 Rusça Ekonomi,Sosyoloji,Tarih
ОБРАЗОВАНИЕ И ОДАРЕННОСТЬ / EĞİTİM VE YETENEK RU.KT.00072 ОБРАЗОВАНИЕ И ОДАРЕННОСТЬ / EĞİTİM VE YETENEK Ю. Т. МАМЫШЕВ, И. Г. АЛЕКСЕЕНКО / Y. T. MAMIŞEV, İ. T. ALEKSEYENKO 1996 Rusça Diğer Konular
ОБРАЗОВАНИЕ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР / ÖZERK SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETİ DAĞISTANDA EĞİTİM RU.KT.00255 ОБРАЗОВАНИЕ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР / ÖZERK SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETİ DAĞISTANDA EĞİTİM DERLEYEN ; М. А. КАЗАНБИЕВ, А. И. ЭФЕНДИЕВ / M. A. KAZANBİYEV, A. İ. EFENDİYEV 1962 Rusça Tarih
ОБ АБХАЗО-АДЫГСКИХ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЯХ / ABHAZ VE ADIGELERİN ETNOGRAFİK PARALELLİKLERİ HAKKINDA RU.KT.00294 ОБ АБХАЗО-АДЫГСКИХ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЯХ / ABHAZ VE ADIGELERİN ETNOGRAFİK PARALELLİKLERİ HAKKINDA Ш. Д. ИНАЛ-ИПА / Ş. D. İNAL-İPA 1965 Rusça Etnografya,Tarih
ОБ АБХАЗАХ И АБХАЗИИ / ABHAZLAR VE ABHAZYA HAKKINDA RU.KT.00924 ОБ АБХАЗАХ И АБХАЗИИ / ABHAZLAR VE ABHAZYA HAKKINDA И. МАРЫХУБА / İ. MARIHUBA 1993 Rusça Etnografya,Etnoloji,Tarih
О ЯЗЫКЕ И ИСТОРИИ АБХАЗОВ / ABHAZ DİLİ VE TARİHİ RU.KT.00847 О ЯЗЫКЕ И ИСТОРИИ АБХАЗОВ / ABHAZ DİLİ VE TARİHİ Н. Я. МАРР / N. Y. MARR 1938 Rusça Dil
О ТЕХ НАЗВАЛИ АБРЕКАМИ / DİĞERLERİNİN ABREK DEDİKLERİ RU.KT.00071 О ТЕХ НАЗВАЛИ АБРЕКАМИ / DİĞERLERİNİN ABREK DEDİKLERİ KOLLEKTİF Rusça Araştırma,Kültür-Sanat
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI