TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Çevrimiçi Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 11160
Görsel Yer Numarası Eser Adı Yazar Yayın Tarihi Dil Kategori
RU.KT.01743 ТРЕТЬЯ АБХАЗСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ / ÜÇÜNCÜ ABHAZYA ARKEOLOJİ KONFERANSI KOLLEKTİF 2013 Rusça Arkeoloji
ТРАДИЦИОННОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО КАБАРДИНЦЕВ И БАЛКАРЦЕВ / KABARDEY VE BALKARLARDA GELENEKSEL MİSAFİRPERVERLİK RU.KT.00309 ТРАДИЦИОННОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО КАБАРДИНЦЕВ И БАЛКАРЦЕВ / KABARDEY VE BALKARLARDA GELENEKSEL MİSAFİRPERVERLİK А. И. МУСУКАЕВ/ A. İ. MUSUKAYEV 1990 Rusça Kültür-Sanat
ТРАДИЦИОННАЯ ОСЕТИНСКАЯ СВАДЬБА: МИФ, РИТУАЛЫ И СИМБОЛЫ / GELENEKSEL OSET DÜĞÜNLERİ: HİKAYELER, RİTÜELLER VE SEMBOLLER RU.KT.00310 ТРАДИЦИОННАЯ ОСЕТИНСКАЯ СВАДЬБА: МИФ, РИТУАЛЫ И СИМБОЛЫ / GELENEKSEL OSET DÜĞÜNLERİ: HİKAYELER, RİTÜELLER VE SEMBOLLER В. С. ГАЗДАНОВА / V. S. GAZDANOVA 2003 Rusça Araştırma,Kültür-Sanat
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ОСЕТИН / ASETİN GELENEKSEL KÜLTÜRÜ RU.KT.00684 ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ОСЕТИН / ASETİN GELENEKSEL KÜLTÜRÜ В. С. ГАЗДАНОВА / V. S. GAZDANOVA 2006 Rusça Etnografya
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ИНГУШЕЙ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ / İNGUŞLARIN GELENEKSEL KÜLTÜRÜ: TARİHİ VE ÇAĞDAŞ RU.KT.00590 ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ИНГУШЕЙ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ / İNGUŞLARIN GELENEKSEL KÜLTÜRÜ: TARİHİ VE ÇAĞDAŞ М. М. ЗЯЗИКОВ / M. M. ZAZİKOV 2004 Rusça Etnografya,Tarih
ТРАДИЦИОННАЯ ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ОСЕТИН / OSETLERİN MANEVİ KÜLTÜRÜ RU.KT.00601 ТРАДИЦИОННАЯ ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ОСЕТИН / OSETLERİN MANEVİ KÜLTÜRÜ Л. А. ЧИБИРОВ / L. A. ÇİBİROV 2008 Rusça Din
ТРАДИЦИОННАЯ ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ОСЕТИН / OSETLERİN MANEVİ KÜLTÜRÜ RU.KT.00914 ТРАДИЦИОННАЯ ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ОСЕТИН / OSETLERİN MANEVİ KÜLTÜRÜ Л. А. ЧИБИРОВ / L. A. ÇİBİROV 2008 Rusça Kültür-Sanat
ТРАГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ ДЛЯ АДЫГОВ / KAFKAS SAVAŞININ ADIGELER AÇISINDAN TRAJİK SONUÇLARI RU.KT.00202 ТРАГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ ДЛЯ АДЫГОВ / KAFKAS SAVAŞININ ADIGELER AÇISINDAN TRAJİK SONUÇLARI Р. Х. ГУГОВ, Х. А. КАСУМОВ, Д. В. ШАБАЕВ / R. H. GUGOV, H. A. KASUMOV, D. V. ŞABAYEV 2000 Rusça Tarih
ТРАГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ ДЛЯ АДЫГОВ / KAFKAS SAVAŞININ ADIGELER AÇISINDAN TRAJİK SONUÇLARI RU.KT.00221 ТРАГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ ДЛЯ АДЫГОВ / KAFKAS SAVAŞININ ADIGELER AÇISINDAN TRAJİK SONUÇLARI Р. Х. ГУГОВ, Х. А. КАСУМОВ, Д. В. ШАБАЕВ / R. H. GUGOV, H. A. KASUMOV, D. V. ŞABAYEV 2000 Rusça Tarih
ТОРЦОВЫЕ КСИЛОГРАФИИ / KAUÇUK PARÇALARI OYMA RU.KT.00153 ТОРЦОВЫЕ КСИЛОГРАФИИ / KAUÇUK PARÇALARI OYMA DERLEYEN ; АЛИМ ПАШТ-ХАН / ALİM PAŞT-HAN 2001 Rusça Kültür-Sanat
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ РОССИИ И СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В ПЕРИОД КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ (40-50.Е ГГ XIX В.) / KAFKAS SAVAŞLARINDA RUSYA VE KUZEY KAFKASYA'NIN TİCARET VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ (XIX. YY 40-50. YILLARI) RU.KT.01041 ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ РОССИИ И СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В ПЕРИОД КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ (40-50.Е ГГ XIX В.) / KAFKAS SAVAŞLARINDA RUSYA VE KUZEY KAFKASYA'NIN TİCARET VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ (XIX. YY 40-50. YILLARI) Х. М. ДУМАНОВ / H. M. DUMANOV 2005 Rusça Tarih
ТИПОЛОГИЯ АБХАЗСКОЙ НЕСКАЗОЧНОЙ ПРОЗЫ / TİPOLOJİK EFSANE DIŞI ABHAZ NESİRLERİ RU.KT.00689 ТИПОЛОГИЯ АБХАЗСКОЙ НЕСКАЗОЧНОЙ ПРОЗЫ / TİPOLOJİK EFSANE DIŞI ABHAZ NESİRLERİ С. Л. ЗУХБА / S. L. ZUHBA 1995 Rusça Dil
ТЕУЧЕЖ КАТ ГРАФИКА ЖИВОПИСЬ / TEVÇEJ KAT GRAFİK RESİMLER RU.KT.00662 ТЕУЧЕЖ КАТ ГРАФИКА ЖИВОПИСЬ / TEVÇEJ KAT GRAFİK RESİMLER ТЕУЧЕЖ КАТ / TEVÇEJ KAT 1986 Rusça Kültür-Sanat
RU.KT.01563 ТЕУЧЕЖ КАТ / TEUÇEJ KAT Н. Г. ЛОВПАЧЕ / N. G. LOVPAÇE 1995 Rusça Biyografi
ТЕУЧЕЖ КАТ / TEUÇEJ KAT RU.KT.00966 ТЕУЧЕЖ КАТ / TEUÇEJ KAT Н. Г. ЛОВПАЧЕ / N. G. LOVPAÇE 1995 Rusça Biyografi
ТЕУЧЕЖ КАТ / TEUÇEJ KAT RU.KT.00988 ТЕУЧЕЖ КАТ / TEUÇEJ KAT Т. К. МКРТЫЧЕВ, Л. А. ХУАКО / T. K. MKRTIÇYEV, L. A. HUAKO 2010 Rusça Kültür-Sanat
ТЕУЧЕЖ КАТ / TEUÇEJ KAT RU.KT.00989 ТЕУЧЕЖ КАТ / TEUÇEJ KAT Н. Г. ЛОВПАЧЕ / N. G. LOVPAÇE 1991 Rusça Biyografi
ТЕУЧЕЖ КАТ / TEUÇEJ KAT RU.KT.00990 ТЕУЧЕЖ КАТ / TEUÇEJ KAT Н. Г. ЛОВПАЧЕ / N. G. LOVPAÇE 2010 Rusça Kültür-Sanat
ТЕРСКИЕ КАЗАКИ СО СТАРОДАВНИХ ВРЕМЕН / ESKİ ZAMANLARDA TEREK KAZAKLARI RU.KT.00237 ТЕРСКИЕ КАЗАКИ СО СТАРОДАВНИХ ВРЕМЕН / ESKİ ZAMANLARDA TEREK KAZAKLARI И. Д. ПОПКО / İ. D. POPKO 2001 Rusça Tarih
RU.KT.01379 ТЕРРИТОРИЯ И РАССЕЛЕНИЕ КАБАРДИНЦЕВ И БАЛКАРЦЕВ В XVIII НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ / XVIII. YÜZYILDA VE XX. YÜZYIL BAŞLARINDA KABARDEY VE BAKLARLARIN TOPRAKLARI VE YERLEŞİMİ Х. М. ДУМАНОВА / H. M. DUMANOVA 1992 Rusça Coğrafya
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI