TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Çevrimiçi Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9664
Görsel Raf Numarası Eser Adı Yazar Yayın Tarihi Dil Kategori
ЭТНОГРАФИЯ И ИСТОРИЯ КАВКАЗА / KAFKASYA'NIN TARİHİ VE ETNOGRAFİSİ RU.KT.00258 ЭТНОГРАФИЯ И ИСТОРИЯ КАВКАЗА / KAFKASYA'NIN TARİHİ VE ETNOGRAFİSİ М. О. КОСВЕН / M. O. KOSVEN 1961 Rusça Tarih
ЭТНОГРАФIЯ КАВКАЗА - АБХАЗСКİЙ ЯЗЫК / ЭТНОГРАФИЯ КАВКАЗА - АБХАЗСКИЙ ЯЗЫК / KAFKAS ETNOGRAFİSİ - ABHAZ DİLİ RU.KT.01038 ЭТНОГРАФIЯ КАВКАЗА - АБХАЗСКİЙ ЯЗЫК / ЭТНОГРАФИЯ КАВКАЗА - АБХАЗСКИЙ ЯЗЫК / KAFKAS ETNOGRAFİSİ - ABHAZ DİLİ П. К. УСЛАР / P. K. USLAR 1887 Abhazca,Rusça Dil
ЭТНОГРАIЯ КАВКАЗА - ЯЗЫКОЗНАНИЕ - АБХАЗСКİЙ ЯЗЫКЪ / ЭТНОГРАФИЯ КАВКАЗА - ЯЗЫКОЗНАНИЕ - АБХАЗСКИЙ ЯЗЫК / KAFKAS ETNOGRAFYASI - DİLBİLİM - ABHAZ DİLİ RU.KT.00842 ЭТНОГРАIЯ КАВКАЗА - ЯЗЫКОЗНАНИЕ - АБХАЗСКİЙ ЯЗЫКЪ / ЭТНОГРАФИЯ КАВКАЗА - ЯЗЫКОЗНАНИЕ - АБХАЗСКИЙ ЯЗЫК / KAFKAS ETNOGRAFYASI - DİLBİLİM - ABHAZ DİLİ П. К. УСЛАР / P. K. USLAR 1887 Rusça Dil
ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В XVIII НАЧАЛЕ XX ВЕКА / XVIII. YY'DA VE XX. YY BAŞLARINDA KUZEY KAKASYA NÜFUSUNUN ETNİK YAPISI RU.KT.00256 ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В XVIII НАЧАЛЕ XX ВЕКА / XVIII. YY'DA VE XX. YY BAŞLARINDA KUZEY KAKASYA NÜFUSUNUN ETNİK YAPISI Н. Г. ВОЛНОВА / N. G. VOLNOVA 1974 Rusça Etnoloji,Tarih
ЭТНИЧЕСКАЯ КАРТА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА / KUZEY KAFKASYA'NIN ETNİK HARİTASI RU.KT.00585 ЭТНИЧЕСКАЯ КАРТА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА / KUZEY KAFKASYA'NIN ETNİK HARİTASI В. БЕЛОЗЁРОВ / V. BELOZOROV 2005 Rusça Etnoloji,Tarih
ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ АДЫГОВ / ADIGELERİN ETNİK TARİHİ RU.KT.00883 ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ АДЫГОВ / ADIGELERİN ETNİK TARİHİ Р. Ж. БЕТРОЗОВ / P. J. BETROZOV 1996 Rusça Etnoloji,Tarih
ЭРМИТАЖ / ERMİTAJ RU.KT.00826 ЭРМИТАЖ / ERMİTAJ КИРА ДОЛИНИНА / KİRA DOLİNİNA 2007 Rusça Kültür-Sanat
ЭРГАТИВНОСТЬ В ЧЕРКЕСКИХ ЯЗЫКАХ / ÇERKES DİLLERİNDE CÜMLE YAPISI RU.KT.00364 ЭРГАТИВНОСТЬ В ЧЕРКЕСКИХ ЯЗЫКАХ / ÇERKES DİLLERİNDE CÜMLE YAPISI М. КУМАХОВ, К. ВАМЛИНГ / M. KUMAHOV, K. VAMLİNG 2006 İngilizce,Rusça Filoloji,Dil
ЭПОХА РАННЕГО ЖЕЛЕЗА В ДАГЕСТАНЕ / DAĞISTAN'DA ERKEN DEMİR ÇAĞI RU.KT.00615 ЭПОХА РАННЕГО ЖЕЛЕЗА В ДАГЕСТАНЕ / DAĞISTAN'DA ERKEN DEMİR ÇAĞI М. И. ПИКУЛЬ / M. İ. PİKUL 1967 Rusça Arkeoloji
ЭПОХА АРДЗИНБА / ARZINBA DÖNEMİ RU.KT.01026 ЭПОХА АРДЗИНБА / ARZINBA DÖNEMİ Л. АЛАМИНА / L. ALAMİNA 2010 Abhazca,İngilizce,Rusça,Türkçe Tarih
ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА - НА АРАБСКОМ, ПЕРСИДСКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ - ЧАСТЬ 2 - НАДПИСИ XVIII - XIX вв / KUZEY KAFKASYA'NIN EPİGRAFİK ESERLERİ RU.KT.00070 ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА - НА АРАБСКОМ, ПЕРСИДСКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ - ЧАСТЬ 2 - НАДПИСИ XVIII - XIX вв / KUZEY KAFKASYA'NIN EPİGRAFİK ESERLERİ Л.И. ЛАВРОВА / L. İ. LAVROVA 1968 Rusça Arkeoloji
ЭНЕОЛИТ СССР / BAKIR-TAŞ SSCB RU.KT.00568 ЭНЕОЛИТ СССР / BAKIR-TAŞ SSCB KOLLEKTİF 1982 Rusça Arkeoloji
ЭМИГРАЦИЯ ДАГЕСТАНЦЕВ В ОСМАНСКУЮ ИМПЕРИЮ / DAĞISTANLILARIN OSMANLI İMPARATORLUĞUNA GÖÇÜ RU.KT.00399 ЭМИГРАЦИЯ ДАГЕСТАНЦЕВ В ОСМАНСКУЮ ИМПЕРИЮ / DAĞISTANLILARIN OSMANLI İMPARATORLUĞUNA GÖÇÜ АМИРХАН МАГОМЕДДАДАЕВ / AMİRHAN MAGOMEDDADAYEV 2000 Rusça Arkeoloji,Etnografya,Tarih
ЭЛЬХОТОВСКИЕ ВОРОТА В X/XV  ВЕКАХ / X/XV. YÜZYILLARDA ELHOTOV GEÇİDİ / ELHOTOVSKİE VOROTA V X- XV VEKAH RU.KT.00019 ЭЛЬХОТОВСКИЕ ВОРОТА В X/XV ВЕКАХ / X/XV. YÜZYILLARDA ELHOTOV GEÇİDİ / ELHOTOVSKİE VOROTA V X- XV VEKAH В. А. КУЗНЕЦОВ / V. A. KUZNETSOV 2003 Rusça Arkeoloji
ЭЛЬБРУС 1999 / ELBRUS 1999 RU.KT.00632 ЭЛЬБРУС 1999 / ELBRUS 1999 В. КОТЛЯРОВ / V. KOTLYAROV 1999 Rusça Dil
ЭЛЬБРУC 2001-2002 / ELBRUS 2001-2002 RU.KT.00631 ЭЛЬБРУC 2001-2002 / ELBRUS 2001-2002 В. КОТЛЯРОВ / V. KOTLYAROV 2002 Rusça Dil
ЭКСПОНАТЫ ПОВЕСТВУЮТ / SERGİLENENLERİN ANLATTIKLARI RU.KT.00720 ЭКСПОНАТЫ ПОВЕСТВУЮТ / SERGİLENENLERİN ANLATTIKLARI Х. Х. ЯХТАНИГОВ / H. H. YAHTANİGOV 1984 Rusça Kültür-Sanat,Tarih
ЭВОЛЮЦИЯ ОСЕТИНСКОЙ СЕМЬИ И МЕЖСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИИ / ASETİNLERDE AİLE VE AİLE İÇİ İLİŞKİLERİNİN EVRİMİ 556 ЭВОЛЮЦИЯ ОСЕТИНСКОЙ СЕМЬИ И МЕЖСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИИ / ASETİNLERDE AİLE VE AİLE İÇİ İLİŞKİLERİNİN EVRİMİ Х. В. ДЗУЦЕВ / H. V. DZUTSEV 2001 Rusça Etnografya,Etnoloji
ЩОЛОХ / ŞOLOH RU.KT.00325 ЩОЛОХ / ŞOLOH З. КАМБИЕВ / Z. KAMBİYEV 2005 Rusça Edebiyat
ШТРИХИ ИЗ ЖИЗНИ ЖУРНАЛИСТА / BİR GAZETECİNİN HAYATINDAN KESİTLER RU.KR.01075 ШТРИХИ ИЗ ЖИЗНИ ЖУРНАЛИСТА / BİR GAZETECİNİN HAYATINDAN KESİTLER А. Х. АРГУН / A. H. ARGUN 2008 Rusça Biyografi
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI