TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Çevrimiçi Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9665
Görsel Raf Numarası Eser Adı Yazar Yayın Tarihi Dil Kategori
РОССИЙСКИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В ТУРЦИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ / TÜRKİYE'DEKİ RUS VATANDAŞLARI: GEÇMİŞ VE GÜNÜMÜZ RU.KT.00995 РОССИЙСКИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В ТУРЦИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ / TÜRKİYE'DEKİ RUS VATANDAŞLARI: GEÇMİŞ VE GÜNÜMÜZ А. А. КОЛЕСНИКОВ, Ы. М. МАКАРОВ / A. A. KOLESNİKOV, C. V. MAKAROV 2008 Rusça Sosyoloji,Tarih
РОЛЬ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ ДИПЛОМАТИИ В МИРОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ -1 / ARABULUCULUK SÜRECİNDE RESMİ OLMAYAN DİPLOMASİNİN ROLÜ -1 RU.KT.00416 РОЛЬ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ ДИПЛОМАТИИ В МИРОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ -1 / ARABULUCULUK SÜRECİNDE RESMİ OLMAYAN DİPLOMASİNİN ROLÜ -1 ПОЛА ГАРБ, АРДА ИНАЛ ИПА, ПААТА ЗАКАРЕИШВИЛИ / PAULA GARB, ARA İNAL-İPA, PAATA ZAKRAYEİŞVİLİ 1999 Rusça Siyaset
РОДНЫЕ МЕЛОДИИ / HALK EZGİLERİ RU.KT.00762 РОДНЫЕ МЕЛОДИИ / HALK EZGİLERİ Л. И. ЗАХАРОВА, Н. Н. ВЕДМЕЦКИЙ / L. İ. ZAHAROVA, N. N. VEDMETSKİY 1993 Rusça Kültür-Sanat
РОД КУШХОВЫХ / KUŞHA SÜLALESİ RU.KT.00454 РОД КУШХОВЫХ / KUŞHA SÜLALESİ М. С. КУШХОВ, А. Т. КУШХОВ, М. Д. КУШХОВ / M. S. KUŞHOV, A. T. KUŞHOV, M. D. KUŞHOV 2001 Rusça Etnografya
РОД ИЗ СВЯЩЕННОЙ ДОЛИНЫ УБЫХОВ / KUTSAL VADİDEN GELEN UBIHLARIN SOYU RU.KT.00193 РОД ИЗ СВЯЩЕННОЙ ДОЛИНЫ УБЫХОВ / KUTSAL VADİDEN GELEN UBIHLARIN SOYU М. Х.-Б. КИШМАХОВ / M. H.-B. KİŞMAHOV 1999 Rusça Tarih
РИТУАЛЫ И МИФЫ ДРЕВНЕЙ АНАТОЛИИ / ESKİ ANADOLUNUN RİTÜEL VE MİTLERİ RU.KT.00729 РИТУАЛЫ И МИФЫ ДРЕВНЕЙ АНАТОЛИИ / ESKİ ANADOLUNUN RİTÜEL VE MİTLERİ В. Г. АРДЗЫНБА / V. G. ARDZINBA 1982 Rusça Kültür-Sanat
РИТМЫ ИСТОРИИ / TARİHİN RİTMİ RU.KT.00124 РИТМЫ ИСТОРИИ / TARİHİN RİTMİ Б. Х. ТМЕНОВ, Ф. Х. ГУТНОВ, Е. Х. МЕЛЬНИЧЕНКО, B. H. TMENOV, F. H. GUTNOV, E. H. MELNİÇENKO 2003 Rusça Etnografya,Tarih
РЕПАТРИАЦИЯ / ХЭКУ КЪЭГЪЭЗЭХЬЫНЫМ / ANAVATANA DÖNÜŞ RU.KA.B.00130 РЕПАТРИАЦИЯ / ХЭКУ КЪЭГЪЭЗЭХЬЫНЫМ / ANAVATANA DÖNÜŞ DERLEYEN; Г. К. ЧЕМСО / G. K. ÇEMSO 1997 Adıgece,Arapça,İngilizce,Rusça,Türkçe Diğer Konular
РЕЛИГИЯ ОСЕТИН И РУССКАЯ КУЛЬТУРА / OSET VE RUS KÜLTÜRÜNDE DİN RU.KT.00461 РЕЛИГИЯ ОСЕТИН И РУССКАЯ КУЛЬТУРА / OSET VE RUS KÜLTÜRÜNDE DİN Т. Е. ДЗЕРАНОВ / T. E. DZERANOV 2006 Rusça Araştırma,Tarih
РЕКОМ, НУЗАЛ И ЦАРАЗОНТА / REKOM, NUZAL VE TSARAZONTA RU.KT.00688 РЕКОМ, НУЗАЛ И ЦАРАЗОНТА / REKOM, NUZAL VE TSARAZONTA В. А. КУЗНЕЦОВ / V. A. KUZNETSOV 1990 Rusça Tarih
РЕДЕД - КНЯЗЬ АДЫГОВ / ADIGELERİN PRENSİ REDED RU.KT.00299 РЕДЕД - КНЯЗЬ АДЫГОВ / ADIGELERİN PRENSİ REDED АЛЕКСЕЙ АРГУН / ALEKSEY ARGUN 1994 Rusça Edebiyat
РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ДАГЕСТАНЕ / DAĞISTAN'DA DEVRİM VE İÇ SAVAŞ RU.KT.00977 РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ДАГЕСТАНЕ / DAĞISTAN'DA DEVRİM VE İÇ SAVAŞ Г. А. АЛИКБЕРОВ / G. A. ALİKBEROV 1962 Rusça Tarih
РАССКАЗЫ ПО ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ / MEMLEKET TARİHİ HİKAYELERİ RU.KT.00781 РАССКАЗЫ ПО ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ / MEMLEKET TARİHİ HİKAYELERİ В. Б. ГОБЕЕВ, Л. А. САГЕЕВА / V. B. GOBEYEV, L. A. SAGEYEV 1976 Rusça Tarih
РАЗМЫШЛЕНИЯ ИСТОРИКА В ПОИСКАХ ИСТИНЫ / GERÇEĞİ ARAYAN BİR TARİHÇİNİN DÜŞÜNCELERİ RU.KT.01044 РАЗМЫШЛЕНИЯ ИСТОРИКА В ПОИСКАХ ИСТИНЫ / GERÇEĞİ ARAYAN BİR TARİHÇİNİN DÜŞÜNCELERİ Ж. А. КАЛМЫКОВ / J. A. KALMIKOV 2009 Rusça Tarih
РАЗБРОСАНЫ АДЫГИ ПО БЕЛОМУ СВЕТУ / ADIGELERİN BEYAZ DÜNYAYA DAĞILMASI 456 РАЗБРОСАНЫ АДЫГИ ПО БЕЛОМУ СВЕТУ / ADIGELERİN BEYAZ DÜNYAYA DAĞILMASI М. ХАФИЦЭ / M. HAFİTSE 2000 Rusça Biyografi,Tarih
РАДУГА / RADUGA RU.KT.00763 РАДУГА / RADUGA Д. ЧУРЕЙ / D. ÇUREY 2006 Adıgece,Rusça Kültür-Sanat
ПХАЧИЧ - АДЫГСКИЕ ТРЕЩОТКИ / PHAÇİÇ - ADIGE ŞAKŞAKI RU.KT.00778 ПХАЧИЧ - АДЫГСКИЕ ТРЕЩОТКИ / PHAÇİÇ - ADIGE ŞAKŞAKI А. СОКОЛОВА / A. SOKOLOVA 2002 Rusça Müzik
ПУТЕШЕСТВИЯ В ЧЕРКЕСИЮ / ÇERKES'E SEYAHAT RU.KT.00782 ПУТЕШЕСТВИЯ В ЧЕРКЕСИЮ / ÇERKES'E SEYAHAT ЭДМОНД СПЕНСЕР / EDMOND SPENSER 1994 Rusça Anı/Günlük
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЧЕРКЕСИИ - ПУТЕШЕСТВИЯ ВОКРУГ КАВКАЗА / ÇERKESYA'DA SEYAHAT - KAFKAS DİYARINA SEYAHAT RU.KT.00230 ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЧЕРКЕСИИ - ПУТЕШЕСТВИЯ ВОКРУГ КАВКАЗА / ÇERKESYA'DA SEYAHAT - KAFKAS DİYARINA SEYAHAT ТЕБУ ДЕ МАРИНЬИ, ФРЕДЕРИК ДЮБЯ ДЕ МОНПЕРЕ / TAITBOUT DE MARIGNY, FREDERİC DUBOİS de MONTPEREUX 2002 Rusça Tarih
ПУТЕВОДИТЕЛЬ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ / KABARDEY BALKAR GEZİ REHBERİ RU.KT.00204 ПУТЕВОДИТЕЛЬ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ / KABARDEY BALKAR GEZİ REHBERİ А. АФОВ / A. AFOV 2005 Rusça Diğer Konular
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI