TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Çevrimiçi Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9664
Görsel Raf Numarası Eser Adı Yazar Yayın Tarihi Dil Kategori
ХУСЕН АНДРУХАЕВ - СЧИТАЙТЕ МЕНЯ ЖИВЫМ / HUSEYN ANDRUHAYEV - BENİ CANLI DÜŞÜNÜN RU.KT.00756 ХУСЕН АНДРУХАЕВ - СЧИТАЙТЕ МЕНЯ ЖИВЫМ / HUSEYN ANDRUHAYEV - BENİ CANLI DÜŞÜNÜN К. ЖАНЭ / K. JANE 1984 Adıgece,Rusça Edebiyat
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕТАЛЛ АДЫГОВ / ADIGE METAL SANATI RU.KT.01049 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕТАЛЛ АДЫГОВ / ADIGE METAL SANATI М. Г. КУЕК / M. G. KUEK 2001 RUSCA Arkeoloji
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ АДЫГЕЙСКОЙ ПОЭЗИИ / ADIGE ŞİİRİNİN SANATSAL ÖZGÜNLÜĞÜ RU.KT.00692 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ АДЫГЕЙСКОЙ ПОЭЗИИ / ADIGE ŞİİRİNİN SANATSAL ÖZGÜNLÜĞÜ Ш. Е. ШАЗЗО / Ş. E. ŞAZZO 2003 Rusça Edebiyat
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ЖИЗНИ АДЫГОВ В ТВОРЧЕСТВЕ АДЫГСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX вв. / XIX. YY SONU XX. YY BAŞI ADIGE AYDINLANMA ESERLERİNDE ADIGE YAŞAMININ SANATSAL KAVRAMLARI RU.KT.00693 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ЖИЗНИ АДЫГОВ В ТВОРЧЕСТВЕ АДЫГСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX вв. / XIX. YY SONU XX. YY BAŞI ADIGE AYDINLANMA ESERLERİNDE ADIGE YAŞAMININ SANATSAL KAVRAMLARI С. Р. АГЕРЖАНОКОВА / S. R. AGERJANOKOVA 2003 Rusça Kültür-Sanat
ХУДОЖЕСТВЕННО-СТИЛЕВЫЕ ТРАДИЦИИ АДЫГСКОГО ЭПОСА / ADIGE DESTANLARINDA GELENEKSEL SANAT VE ÜSLUP RU.KT.00646 ХУДОЖЕСТВЕННО-СТИЛЕВЫЕ ТРАДИЦИИ АДЫГСКОГО ЭПОСА / ADIGE DESTANLARINDA GELENEKSEL SANAT VE ÜSLUP А. М. ГУТОВ / A. M. GUTOV 2000 Rusça Kültür-Sanat
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛТУРА ОСЕТИНСКОГО НАРОДА / ASETİN HALKININ SANAT KÜLTÜRÜ RU.KT.00547 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛТУРА ОСЕТИНСКОГО НАРОДА / ASETİN HALKININ SANAT KÜLTÜRÜ Р. Я. ФИДАРОВА / R. Y. FİDAROVA 2007 Rusça Arkeoloji,Tarih
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА СРЕДНЕВЕКОВОЙ АДЫГЕЙ / ORTA ÇAĞ ADIGELERİNDE SERAMİK SANATI RU.KT.00770 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА СРЕДНЕВЕКОВОЙ АДЫГЕЙ / ORTA ÇAĞ ADIGELERİNDE SERAMİK SANATI Н. ЛОВПАЧЕ / N. LOVPAÇE 1995 Rusça Kültür-Sanat
ХРЕСТОМАTИЯ ПО ИСТОРИИ ОСЕТИНСКОГО НАРОДА / OSET HALKININ TARİHİ RU.KT.00102 ХРЕСТОМАTИЯ ПО ИСТОРИИ ОСЕТИНСКОГО НАРОДА / OSET HALKININ TARİHİ EDİTÖR ; М. П. САНАКОЕВ / M. P. SANAKOYEV 1993 Rusça Tarih
ХАТУКАЙСКАЯ КОТЛОВИНА / HATUKAY ÇUKURU RU.KT.00151 ХАТУКАЙСКАЯ КОТЛОВИНА / HATUKAY ÇUKURU В. АЛИФИРЕНКО / V. ALİFİRENKO 2003 Rusça Diğer Konular
ХАН-ГИРЕЙ ЧЕРКЕССКИЕ ПРЕДАНИЯ / HAN GİRAY ÇERKES GELENEKLERİ RU.KT.00483 ХАН-ГИРЕЙ ЧЕРКЕССКИЕ ПРЕДАНИЯ / HAN GİRAY ÇERKES GELENEKLERİ К. Ш. БАЛКАРОВ / K. Ş. BALKAROV 1989 Rusça Biyografi,Tarih
ХАН-ГИРЕЙ И ЕГО "ЗАПИСКИ О ЧЕРКЕСИИ" / HAN GİRAY VE "ÇERKESLER HAKKINDAKİ NOTLARI" RU.KT.00463 ХАН-ГИРЕЙ И ЕГО "ЗАПИСКИ О ЧЕРКЕСИИ" / HAN GİRAY VE "ÇERKESLER HAKKINDAKİ NOTLARI" В. К. ГАРДАНОВ Г. Х. МАМБЕТОВ / V. K. GARDANOV, G. H. MAMBETOV 1980 Rusça Etnografya
ХАН ГИРЕЙ - ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ / HAN GİREY - SEÇİLMİŞ ESERLER RU.KT.00700 ХАН ГИРЕЙ - ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ / HAN GİREY - SEÇİLMİŞ ESERLER Р. Х. ХАШХОЖЕВА / R. H. HAŞHOJEVA 1974 Rusça Etnografya,Tarih
ФОРМИРОВАНИЕ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ АБХАЗСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ / ABHAZ AYDINLARININ DEVRİM ÖNCESİ OLUŞUMU RU.KT.1009 ФОРМИРОВАНИЕ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ АБХАЗСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ / ABHAZ AYDINLARININ DEVRİM ÖNCESİ OLUŞUMU Г. А. ДЗИДЗАРИЯ / G. A. DZİDZARİYA 1979 Rusça Tarih
ФОНЕТИКА И МОРФОЛОГИЯ КАБАРДИНСКОГО ЯЗЫКА / KABARDEY DİLİNDE FONETİK VE MORFOLOJİ RU.KT.00498 ФОНЕТИКА И МОРФОЛОГИЯ КАБАРДИНСКОГО ЯЗЫКА / KABARDEY DİLİNDE FONETİK VE MORFOLOJİ А. К. ШАГИРОВ / A. G. ŞAGİROV 2004 Rusça Dil
ФОЛЬКЛОР АДЫГОВ / ADIGE FOLKLORU RU.KT.00192 ФОЛЬКЛОР АДЫГОВ / ADIGE FOLKLORU А. И. АЛИЕВА / A. İ. ALİYEVA 1979 Rusça Kültür-Sanat
ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ / FELSEFE, SOSYOLOJİ, KÜLTÜROLOJİ RU.KT.00062 ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ / FELSEFE, SOSYOLOJİ, KÜLTÜROLOJİ EDİTÖR ; Т. М. КЕРАШЕВА / T. M. KERAŞEVA 2006 İngilizce,Rusça Felsefe,Kültür-Sanat,Sosyoloji
ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ ШОРЫ НОГМА / ŞORA NOGMA'NIN FELSEFE TARİHİ RU.KT.00457 ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ ШОРЫ НОГМА / ŞORA NOGMA'NIN FELSEFE TARİHİ С. Н. ЖЕМУХОВ / S. N. JEMUHOV 2007 Rusça Felsefe,Tarih
ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ / ADIGE CUMHURİYETİ'NDE FELSEFE VE SOSYOLOJİ RU.KT.00278 ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ / ADIGE CUMHURİYETİ'NDE FELSEFE VE SOSYOLOJİ Р. А. ХАНАХУ / R. A. HANAHU 1995 Rusça Kültür-Sanat,Sosyoloji
ФАМИЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ / AİLE ANSİKLOPEDİSİ RU.AP.00065 ФАМИЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ / AİLE ANSİKLOPEDİSİ А. А. МАКСИДОВ / A. A. MAKSİDOV 1997 Rusça Kültür-Sanat
ФАМИЛИИ МОЗДОКСКИХ КАБАРДИНЦЕВ / MOZDOK KABARDEYLERİ AİLELERİ RU.KT.00275 ФАМИЛИИ МОЗДОКСКИХ КАБАРДИНЦЕВ / MOZDOK KABARDEYLERİ AİLELERİ И. М. БАЛОВА / İ. M. BALOVA 2005 Rusça Etnografya
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI