TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Çevrimiçi Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 13052
Скифия Vıı-Iv Вв. До Н. Э. / Mö. Vıı-Iv. Yüzyıllarda İskitler
В. А. Ильинский, А. И. Тереножкин / V. A. İlinskiy, A. İ. Terenojkin
Kategori: Arkeoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1983
Yer Numarası: RU.KT.01204
Скифо-Европейские Изоглоссы На Стыке Востока И Запада / Doğu Ve Batı Kavşağında İskit-Avrupa Benzerliği
В. И. Абаев / V. İ. Abayev
Kategori: Dil
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1965
Yer Numarası: RU.KT.00624
Скифские Древности Северного Кавказа В Собрании Эрмитажа - Келермесские Курган / Ermitaj'da Toplanan Anitk Kuzey Kafkasya İskitleri - Kelermes Kurganı
Л. К. Галанина / L. K. Galanina
Kategori: Arkeoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2006
Yer Numarası: RU.KT.00548
Скифский Мир / İskit Dünyası
А. И. Тереножкин / A. İ. Terehojkin
Kategori: Arkeoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1975
Yer Numarası: RU.KT.01203
Скифы / İskitler
Т. Т. Райс / T. T. Rıce
Kategori: Arkeoloji
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2009
Yer Numarası: RU.KT.01058
Скифы / İskitler
А. П. Смирнов / A. P. Smirnov
Kategori: Arkeoloji
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1966
Yer Numarası: RU.KT.01210
Скифы На Северном Кавказе / Kuzey Kafkasya'da İskitler
В. Б. Виноградов / V. B. Vinogradov
Kategori: Arkeoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1991
Yer Numarası: RU.KT.01205
Слеза В Глазы Колыбели / Beşiğin Gözyaşları
Оскар Гибизов / Oskar Gibizov
Kategori: Edebiyat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2007
Yer Numarası: RU.KT.00639
Словар Кабардино Черкесского Языка / Kabardey Çerkes Dilleri Sözlüğü
П. М. Багов / P. M. Bagov
Kategori: Sözlük
Dil: Adıgece,Rusça
Yayın Tarihi: 1999
Yer Numarası: RU.KT.00339
Словар Кавказских Языков / Kafkas Dilleri Sözlüğü
Г. А. Климов, М. Ш. Халилов / G. A. Klimov, M. Ş. Halilov
Kategori: Sözlük
Dil: Adıgece,Rusça
Yayın Tarihi: 2003
Yer Numarası: RU.KT.00583
Словарь - Юридических Терминов (Русско-Абхазский, Абхазско-Русский) / Sözlük - Hukuk Terimleri (Rus-Abhaz, Abhaz-Rus)
В. Л. Харания / V. L. Haraniya
Kategori: Sözlük
Dil: Abhazca,Rusça
Yayın Tarihi: 2002
Yer Numarası: RU.KT.00679
Словарь Сочетаемости Локальных Превербов С Суффиксоидами И Глагольными Корнями В Абазинском Языке / Abazin Dilindeki Yerel Fillerin Son Eklerinin Kelime Uyumu Ve Fiil Kökü Sözlüğü
Р. Н. Клычев / R. N. Klıçev
Kategori: Dil
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1995
Yer Numarası: RU.KT.00797
Слово И Культура / Söz Ve Kültür
А. М. Гутов / A. M. Gutov
Kategori: Kültür-Sanat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2003
Yer Numarası: RU.KT.00184
Слово О Нальчике / Nalçik Hakkında Sözler
Derleyen ; V. Y. Penner
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1987
Yer Numarası: RU.KT.00740
Сложные Слова В Абхазском Языке / Abhaz Dilinde Birleşik Kelimeler
В. А. Касландзия / V. A. Kaslandziya
Kategori: Filoloji,Dil
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1998
Yer Numarası: RU.KT.00484
Х. БУРЧАЕВ / H. BURÇAYEV
Kategori: Biyografi
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2014
Yer Numarası: RU.KT.01326
Современная Методология И Методика Гуманитарных Исследований / Çağdaş Metodoloji Ve Sosyal Araştırma Metodları
Л. Б. Гацалова / L. B. Gatsalova
Kategori: Araştırma,Kültür-Sanat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2007
Yer Numarası: RU.KT.00268
Современное Абхазское Село / Çağdaş Abhaz Köyleri
Л. Х. Акаба, Ш. Д. Инал-Ипа / L. H. Akaba, Ş.D. İnal-İpa
Kategori: Etnografya
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1967
Yer Numarası: RU.KT.00616
Современное Ювелирное Искусство / Çağdaş Mücevher Sanatı
Ася Еутых / Asya Yeutıh
Kategori: Kültür-Sanat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2002
Yer Numarası: RU.KT.00160
Л. Р. ХАГБА / L. R. HAGBA
Kategori: Filoloji
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2000
Yer Numarası: RU.KT.01509
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI