TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Çevrimiçi Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 13162
Осетия В Мире Спорта / Dünya Sporunda Osetya
Е. Б. Пантелеев, И. Х. Тотоонти, К. А. Дзатцеев, Р. М. Цомаев / E. B. Panteleyev, İ. H. Totoonti, K. A. Dzattseyev, R. M. Tsomayev
Kategori: Spor
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2003
Yer Numarası: RU.KT.00800
Осетия И Осетины / Osetya Ve Osetler
К. С. Челехсаты / K. S. Çelehsatı
Kategori: Ekonomi,Sosyoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1993
Yer Numarası: RU.KT.01216
Основные Этапы Развития Культуры Меото-Сарматских Племен Прикубанья / Kubanda Bulunan Meot Ve Sarmat Kabilelerinin Temel Gelişim Aşamaları
Н. В. Анфимов / N. V. Anfimov
Kategori: Arkeoloji
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1954
Yer Numarası: RU.KT.00645
Основы Философской Танатологии / Tanatologinin Felsefik Temelleri
М. А. Шенкао / M. A. Şenkao
Kategori: Felsefe
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2002
Yer Numarası: RU.KT.00281
Особенности Образование И Склонения Имен Собственых В Адыгских Языках / Adıge Dilinde Özel İsim Çekimleri Ve Oluşum Özellikleri
М. К. Тутарищева / M. K. Tutarişeva
Kategori: Filoloji,Dil
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2005
Yer Numarası: RU.KT.00357
Особенности Старинного Адыгского Народного Песнетворчества / Eski Adıge Halk Şarkılrının Oluşum Özellikleri
Г. А. Самогова / G. A. Samogova
Kategori: Kültür-Sanat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1992
Yer Numarası: RU.KT.00976
Останнiй Гирей / Son Giray
М. Л. / M. L.
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1904
Yer Numarası: RU.KT.00464
Островная Цивилизация Черкесии / Ada Uygarlığı Çerkesya
Б. С. Агрба, С. Х. Хотхо / B. S. Agrba, S. H. Hotho
Kategori: Arkeoloji,Etnografya,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2004
Yer Numarası: RU.KT.00155
От Лжи К Правде Об Абхазии / Yalandan Doğruya Abhazya Hakkında
М. Хварцкия / M. Hvartskiya
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2008
Yer Numarası: RU.KT.01064
От Первых Записей Слов До Начала Научного Изучения Адыгейского Языка / Yazılan İlk Kelimeden Bilimsel Çalışmaların Başlangıcına Kadar Adıge Dili
Н. Т. Гишев / N. T. Gişev
Kategori: Araştırma,Dil
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2009
Yer Numarası: RU.KT.01105
От Февраля К Октябрю / Şubattan Ekime
Б. О. Кашкаев / B. O. Kaşkayev
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1972
Yer Numarası: RU.KT.00251
Kollektif
Kategori: Din
Dil: Adıgece,Rusça
Yayın Tarihi: 2006
Yer Numarası: RU.KT.01285
Откровения Имама Шамиля / İmam Şamil'in Vahiyleri
И. М. Павлов / İ. M. Pavlov
Kategori: Edebiyat,Tarih
Dil: Türkçe
Yayın Tarihi: 2000
Yer Numarası: RU.KT.00676
Г. Ф. ТУРЧАНИНОВ / G. F. TURÇANİNOV
Kategori: Arkeoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1999
Yer Numarası: RU.KT.01590
Открытие И Дешифровка Древнейшей Письменности Кавказа / Kafkasya'daki Antik Yazmaların Keşfi Ve Çözümü
Г. Ф. Турчанинов / G. F. Turçaninov
Kategori: Arkeoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1999
Yer Numarası: RU.KT.00344
С. ХОТКО / S. HOTKO
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2015
Yer Numarası: RU.KT.01341
ОЧЕРК ИСТОРИИ ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА / ASETİN DİLİ TARİH İNCELEMELERİ
Т. Т. КАМБОЛОВ / T. T. KAMBOLOV
Kategori: Dil
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2006
Yer Numarası: 795RU.KT.00
Очерк Этнической Истории Абхазского Народа / Abhaz Halkı Etnik Tarihi
З. В. Анчабадзе / Z. V. Ançabadze
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1976
Yer Numarası: RU.KT.00919
Очерки Истории Абазин Конца Xvııı - Xıx Вв / Xvııı. Yy Sonları Ve Xıx. Yyda Abazin Tarihi Denemeleri
М. С. Тхайцухов / M. S. Thaytsuhov
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1992
Yer Numarası: RU.KT.00084
Очерки Истории Абхазия 1910-1921 / Abhaz Tarihi 1910-1921
Г. А. Дзидзария / G. A. Dzidzariya
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1963
Yer Numarası: RU.KT.01007
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI