TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Çevrimiçi Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 13066
Типология Абхазской Несказочной Прозы / Tipolojik Efsane Dışı Abhaz Nesirleri
С. Л. Зухба / S. L. Zuhba
Kategori: Dil
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1995
Yer Numarası: RU.KT.00689
Торгово-Экономические Связи России И Северного Кавказа В Период Кавказской Войны (40-50.Е Гг Xıx В.) / Kafkas Savaşlarında Rusya Ve Kuzey Kafkasya'nın Ticaret Ve Ekonomik İlişkileri (Xıx. Yy 40-50. Yılları)
Х. М. Думанов / H. M. Dumanov
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2005
Yer Numarası: RU.KT.01041
Торцовые Ксилографии / Kauçuk Parçaları Oyma
Derleyen ; Алим Пашт-Хан / Alim Paşt-Han
Kategori: Kültür-Sanat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2001
Yer Numarası: RU.KT.00153
Трагические Последствия Кавказской Войны Для Адыгов / Kafkas Savaşının Adıgeler Açısından Trajik Sonuçları
Р. Х. Гугов, Х. А. Касумов, Д. В. Шабаев / R. H. Gugov, H. A. Kasumov, D. V. Şabayev
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2000
Yer Numarası: RU.KT.00221
Традиционная Духовная Культура Осетин / Osetlerin Manevi Kültürü
Л. А. Чибиров / L. A. Çibirov
Kategori: Din
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2008
Yer Numarası: RU.KT.00601
ТРАДИЦИОННАЯ ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ОСЕТИН / OSETLERİN MANEVİ KÜLTÜRÜ
Л. А. ЧИБИРОВ / L. A. ÇİBİROV
Kategori: Kültür-Sanat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2008
Yer Numarası: RU.KT.00914
Традиционная Культура Ингушей: История И Современность / İnguşların Geleneksel Kültürü: Tarihi Ve Çağdaş
М. М. Зязиков / M. M. Zazikov
Kategori: Etnografya,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2004
Yer Numarası: RU.KT.00590
Традиционная Культура Осетин / Asetin Geleneksel Kültürü
В. С. Газданова / V. S. Gazdanova
Kategori: Etnografya
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2006
Yer Numarası: RU.KT.00684
Традиционная Осетинская Свадьба: Миф, Ритуалы И Симболы / Geleneksel Oset Düğünleri: Hikayeler, Ritüeller Ve Semboller
В. С. Газданова / V. S. Gazdanova
Kategori: Araştırma,Kültür-Sanat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2003
Yer Numarası: RU.KT.00310
Традиционное Гостеприимство Кабардинцев И Балкарцев / Kabardey Ve Balkarlarda Geleneksel Misafirperverlik
А. И. Мусукаев/ A. İ. Musukayev
Kategori: Kültür-Sanat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1990
Yer Numarası: RU.KT.00309
KOLLEKTİF
Kategori: Arkeoloji
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2013
Yer Numarası: RU.KT.01596
Треугольная Пещера Ранний. Палеолит Кавказа И Восточной Европы / Treugolnaya Mağarası. Erken Paleolitik Kafkasya Ve Doğu Avrupa
В. Б. Дороничев, Л. В. Голованова, Г. Ф. Барышников, Б. А. Б. Блеквелл, Н. В. Гарутт, Г. М. Левковская, А. Н. Молодьков, С. А. Несмеянов, Г.А. Поспелова, Д. Ф. Хоффекер / V. B. Doroniçev, L. V. Golovanova, G. F. Barışnikov, B. A. B. Blackwell, N. V. Garutt, G. M. Levkovskaya, A. N. Molodkov, S. A. Nesmeyanov, G. A. Pospelova, J. F. Hdffecker
Kategori: Arkeoloji
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2007
Yer Numarası: RU.KT.00562
Три Имама /  Üç İmam
М. Тахир / M. Tahir
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1990
Yer Numarası: RU.KT.00430
Трудные Дороги Правды / Gerçeklerin Zorlu Yolu
Б. Х. Акбашев / B. H. Akbaşev
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2001
Yer Numarası: RU.KT.00207
Трудовая И Политическая Активность Тружеников Тыла В Годы Войны / Savaş Yıllarında İşçilerin Politik Ve Çalışma Faaliyetleri
М. Х. Шебзухов / M. H. Şebzuhov
Kategori: Sosyoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1992
Yer Numarası: RU.KT.00140
Труды - Статьи И Очерки По Вопросам Абхазского Языка И Фольклора / Çalışmalar - Abhaz Dili Ve Folklorü Konusunda Makale Ve Denemeler
К. С. Шакрыл / K. S. Şakrıl
Kategori: Dil
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1985
Yer Numarası: RU.KT.00837
В. Ф. БУТБА / B. F. BUTBA
Kategori: Etnografya
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2005
Yer Numarası: RU.KT.01558
Труды / Yazılar
В. Ф. Бутба / B. F. Butba
Kategori: Araştırma,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2005
Yer Numarası: RU.KT.00322
Г. А. ДЗИДЗАРИЯ / G. A. DZİDZARİYA
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2014
Yer Numarası: RU.KT.01707
Труды Абхазского Института Языка, Литературы И Истории / Abhaz Dil, Edebiyat Ve Tarih Enstitüsünün Çalışmaları
Kollektif
Kategori: Arkeoloji,Dil,Etnografya,Tarih
Dil: Gürcüce,Rusça
Yayın Tarihi: 1961
Yer Numarası: RU.KT.00864
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI