TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Çevrimiçi Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 13052
Терские Казаки Со Стародавних Времен / Eski Zamanlarda Terek Kazakları
И. Д. Попко / İ. D. Popko
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2001
Yer Numarası: RU.KT.00237
Н. Г. ЛОВПАЧЕ / N. G. LOVPAÇE
Kategori: Biyografi
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1995
Yer Numarası: RU.KT.01563
Теучеж Кат / Teuçej Kat
Н. Г. Ловпаче / N. G. Lovpaçe
Kategori: Biyografi
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1995
Yer Numarası: RU.KT.00966
Теучеж Кат / Teuçej Kat
Т. К. Мкртычев, Л. А. Хуако / T. K. Mkrtıçyev, L. A. Huako
Kategori: Kültür-Sanat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2010
Yer Numarası: RU.KT.00988
Теучеж Кат / Teuçej Kat
Н. Г. Ловпаче / N. G. Lovpaçe
Kategori: Kültür-Sanat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2010
Yer Numarası: RU.KT.00990
Теучеж Кат Графика Живопись / Tevçej Kat Grafik Resimler
Теучеж Кат / Tevçej Kat
Kategori: Kültür-Sanat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1986
Yer Numarası: RU.KT.00662
Типология Абхазской Несказочной Прозы / Tipolojik Efsane Dışı Abhaz Nesirleri
С. Л. Зухба / S. L. Zuhba
Kategori: Dil
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1995
Yer Numarası: RU.KT.00689
Торгово-Экономические Связи России И Северного Кавказа В Период Кавказской Войны (40-50.Е Гг Xıx В.) / Kafkas Savaşlarında Rusya Ve Kuzey Kafkasya'nın Ticaret Ve Ekonomik İlişkileri (Xıx. Yy 40-50. Yılları)
Х. М. Думанов / H. M. Dumanov
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2005
Yer Numarası: RU.KT.01041
Торцовые Ксилографии / Kauçuk Parçaları Oyma
Derleyen ; Алим Пашт-Хан / Alim Paşt-Han
Kategori: Kültür-Sanat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2001
Yer Numarası: RU.KT.00153
Трагические Последствия Кавказской Войны Для Адыгов / Kafkas Savaşının Adıgeler Açısından Trajik Sonuçları
Р. Х. Гугов, Х. А. Касумов, Д. В. Шабаев / R. H. Gugov, H. A. Kasumov, D. V. Şabayev
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2000
Yer Numarası: RU.KT.00221
Традиционная Духовная Культура Осетин / Osetlerin Manevi Kültürü
Л. А. Чибиров / L. A. Çibirov
Kategori: Din
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2008
Yer Numarası: RU.KT.00601
ТРАДИЦИОННАЯ ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ОСЕТИН / OSETLERİN MANEVİ KÜLTÜRÜ
Л. А. ЧИБИРОВ / L. A. ÇİBİROV
Kategori: Kültür-Sanat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2008
Yer Numarası: RU.KT.00914
Традиционная Культура Ингушей: История И Современность / İnguşların Geleneksel Kültürü: Tarihi Ve Çağdaş
М. М. Зязиков / M. M. Zazikov
Kategori: Etnografya,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2004
Yer Numarası: RU.KT.00590
Традиционная Культура Осетин / Asetin Geleneksel Kültürü
В. С. Газданова / V. S. Gazdanova
Kategori: Etnografya
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2006
Yer Numarası: RU.KT.00684
Традиционная Осетинская Свадьба: Миф, Ритуалы И Симболы / Geleneksel Oset Düğünleri: Hikayeler, Ritüeller Ve Semboller
В. С. Газданова / V. S. Gazdanova
Kategori: Araştırma,Kültür-Sanat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2003
Yer Numarası: RU.KT.00310
Традиционное Гостеприимство Кабардинцев И Балкарцев / Kabardey Ve Balkarlarda Geleneksel Misafirperverlik
А. И. Мусукаев/ A. İ. Musukayev
Kategori: Kültür-Sanat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1990
Yer Numarası: RU.KT.00309
KOLLEKTİF
Kategori: Arkeoloji
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2013
Yer Numarası: RU.KT.01596
Треугольная Пещера Ранний. Палеолит Кавказа И Восточной Европы / Treugolnaya Mağarası. Erken Paleolitik Kafkasya Ve Doğu Avrupa
В. Б. Дороничев, Л. В. Голованова, Г. Ф. Барышников, Б. А. Б. Блеквелл, Н. В. Гарутт, Г. М. Левковская, А. Н. Молодьков, С. А. Несмеянов, Г.А. Поспелова, Д. Ф. Хоффекер / V. B. Doroniçev, L. V. Golovanova, G. F. Barışnikov, B. A. B. Blackwell, N. V. Garutt, G. M. Levkovskaya, A. N. Molodkov, S. A. Nesmeyanov, G. A. Pospelova, J. F. Hdffecker
Kategori: Arkeoloji
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2007
Yer Numarası: RU.KT.00562
Три Имама /  Üç İmam
М. Тахир / M. Tahir
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1990
Yer Numarası: RU.KT.00430
Трудные Дороги Правды / Gerçeklerin Zorlu Yolu
Б. Х. Акбашев / B. H. Akbaşev
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2001
Yer Numarası: RU.KT.00207
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI