TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Çevrimiçi Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 579
Северный Кавказ: Традиционное Сельское Сообщество - Социальные Роли, Общественное Мнение, Властные Отнощения / Kuzey Kafkasya: Geleneksel Kırsal Toplum - Sosyal Rolü, Kamuoyu, İktidar İlişkileri
С. А. Штырков / S. A. Ştrıkov
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2007
Yer Numarası: RU.KT.00579
Северо-Кавказский Юридический Вестник / Kuzey Kafkasya Hukuk Bülteni
Д. Ю. Шапсугов / D. Y. Şapsugov
Kategori: Dergi,Diğer Konular
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1997
Yer Numarası: RU.KT.00718
Северокавказская Национальная Борьба / Kuzey Kafkasya Milli Güreşi
А. Т. Кодзоков / A. T. Kodzokov
Kategori: Spor
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1997
Yer Numarası: RU.KT.00726
Северокавказские Тамги / Kuzey Kafkas Damgaları
Х. Яхтанигов / H. Yahtanigov
Kategori: Etnoloji,Kültür-Sanat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1993
Yer Numarası: RU.KT.00774
Сергей Миропович Киров На Северном Кавказе / Sergey Mironoviç Kirov Kuzey Kafkasya'da
И.Никонов / İ. Nikonov
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1960
Yer Numarası: RU.KT.00621
Система Времен И Основных Модальных Образований В Абхазско-Абазинских Диалектах / Abhaz Ve Abazin Lehçelerinde Zaman Ve Temel Modal Yapı Sistemi
Л. П. Чкадуа / L. P. Çkadua
Kategori: Dil
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1970
Yer Numarası: RU.KT.00840
Скифо-Европейские Изоглоссы На Стыке Востока И Запада / Doğu Ve Batı Kavşağında İskit-Avrupa Benzerliği
В. И. Абаев / V. İ. Abayev
Kategori: Dil
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1965
Yer Numarası: RU.KT.00624
Скифские Древности Северного Кавказа В Собрании Эрмитажа - Келермесские Курган / Ermitaj'da Toplanan Anitk Kuzey Kafkasya İskitleri - Kelermes Kurganı
Л. К. Галанина / L. K. Galanina
Kategori: Arkeoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2006
Yer Numarası: RU.KT.00548
Слеза В Глазы Колыбели / Beşiğin Gözyaşları
Оскар Гибизов / Oskar Gibizov
Kategori: Edebiyat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2007
Yer Numarası: RU.KT.00639
Словар Кавказских Языков / Kafkas Dilleri Sözlüğü
Г. А. Климов, М. Ш. Халилов / G. A. Klimov, M. Ş. Halilov
Kategori: Sözlük
Dil: Adıgece,Rusça
Yayın Tarihi: 2003
Yer Numarası: RU.KT.00583
Словарь - Юридических Терминов (Русско-Абхазский, Абхазско-Русский) / Sözlük - Hukuk Terimleri (Rus-Abhaz, Abhaz-Rus)
В. Л. Харания / V. L. Haraniya
Kategori: Sözlük
Dil: Abhazca,Rusça
Yayın Tarihi: 2002
Yer Numarası: RU.KT.00679
Словарь Сочетаемости Локальных Превербов С Суффиксоидами И Глагольными Корнями В Абазинском Языке / Abazin Dilindeki Yerel Fillerin Son Eklerinin Kelime Uyumu Ve Fiil Kökü Sözlüğü
Р. Н. Клычев / R. N. Klıçev
Kategori: Dil
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1995
Yer Numarası: RU.KT.00797
Слово О Нальчике / Nalçik Hakkında Sözler
Derleyen ; V. Y. Penner
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1987
Yer Numarası: RU.KT.00740
Современное Абхазское Село / Çağdaş Abhaz Köyleri
Л. Х. Акаба, Ш. Д. Инал-Ипа / L. H. Akaba, Ş.D. İnal-İpa
Kategori: Etnografya
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1967
Yer Numarası: RU.KT.00616
Сокровища Сарматов / Sarmat Hazineleri
И. П. Засецкая, Э. Ф. Королькова, С. И. Лукьяшко, Р. С. Минасян, Б. А. Раев, М. Е. Филимонова, О. В. Шаров / İ. P. Zasetskaya, T. F. Korolkova, S. İ. Lukyaşko, R. S. Minasyan, B. A. Rayev, M. E. Filimonova, O. V. Şarov
Kategori: Arkeoloji
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2008
Yer Numarası: RU.KT.00559
Социальная Организация Алан Северного Кавказа / Kuzey Kafkas Alan Sosyal Organizasyonu
Д. С. Коробов / D. S. Korobov
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2003
Yer Numarası: RU.KT.00571
Специфика Мифо-Эпического Сознания / Mitolojik Ve Epik Bilincin Özgüllüğü
М. А. Шенкао / M. A. Şenkao
Kategori: Edebiyat,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2005
Yer Numarası: RU.KT.00736
Сравительный Анализ Адыгских Языков / Adıge Dilinin Karşılaştırmalı Analizi
Н. Т. Гишев / N. T. Gişev
Kategori: Dil
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2003
Yer Numarası: RU.KT.00497
Степи Европейской Части Ссср В Скифо-Сарматское Время / İskit Ve Sarmatlar Zamanında Sscb'de Avrupa Stepleri
Kollektif
Kategori: Arkeoloji
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1989
Yer Numarası: RU.KT.00566
Стихотверения / Şiirler
Дмитрий Гулиа / Dimitriy Guliya
Kategori: Edebiyat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1986
Yer Numarası: RU.KT.00741
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI