TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Çevrimiçi Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 579
Объ Отношенıи Абхазскаго Языка / Об Отношении Абхазского Языка / Abhaz Dilinin Yafes Dili İle İlişkisi Hakkında
П. Чарая / P. Çaraya
Kategori: Dil
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1912
Yer Numarası: RU.KT.00833
Окропление / Serpmek
М. Абдокова / M. Abdokovа
Kategori: Edebiyat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1995
Yer Numarası: RU.KT.00671
Ордена Шамиля / Şamil'in Tarikatı
Х. М. Доного / H. M. Donovo
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1995
Yer Numarası: RU.KT.00619
Осетия В Мире Спорта / Dünya Sporunda Osetya
Е. Б. Пантелеев, И. Х. Тотоонти, К. А. Дзатцеев, Р. М. Цомаев / E. B. Panteleyev, İ. H. Totoonti, K. A. Dzattseyev, R. M. Tsomayev
Kategori: Spor
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2003
Yer Numarası: RU.KT.00800
Основные Этапы Развития Культуры Меото-Сарматских Племен Прикубанья / Kubanda Bulunan Meot Ve Sarmat Kabilelerinin Temel Gelişim Aşamaları
Н. В. Анфимов / N. V. Anfimov
Kategori: Arkeoloji
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1954
Yer Numarası: RU.KT.00645
Откровения Имама Шамиля / İmam Şamil'in Vahiyleri
И. М. Павлов / İ. M. Pavlov
Kategori: Edebiyat,Tarih
Dil: Türkçe
Yayın Tarihi: 2000
Yer Numarası: RU.KT.00676
ОЧЕРК ИСТОРИИ ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА / ASETİN DİLİ TARİH İNCELEMELERİ
Т. Т. КАМБОЛОВ / T. T. KAMBOLOV
Kategori: Dil
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2006
Yer Numarası: 795RU.KT.00
Очерки Общего И Кавказского Языкознания / Genel Ve Kafkas Dil Bilimi Denemeleri
М. А. Кумахов / M. A. Kumahov
Kategori: Dil
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1984
Yer Numarası: RU.KT.00596
Очерки По Абхазского-Адыгским Языкам / Abhaz-Adıge Dilleri Üzerine Denemeler
К. С. Шакрыл / K. S. Şakrıl
Kategori: Dil
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1971
Yer Numarası: RU.KT.00830
Я. З. АХМАДОВ / Y. Z. AHMADOV
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1988
Yer Numarası: RU.KT.01428
Палеолит Ссср / Paleolitik Sscb
И. И. Борисковский / İ. İ. Boriskovsiy
Kategori: Arkeoloji
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1984
Yer Numarası: RU.KT.00565
Памятник Нам Сыновей Не Заменит / Oğulların Bize Yeri Doldurulamaz Eserleri
П. Бебиа, Т. Алексеева / P. Bebia, T. Alekseyeva
Kategori: Edebiyat
Dil: Abhazca,Rusça
Yayın Tarihi: 1994
Yer Numarası: RU.KT.00735
Переселенiе Казаков За Кубан / Переселение Казаков За Кубань / Kazakların Kuban'a Techiri
Л. Л. Короленко / L. L. Korolenko
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1910
Yer Numarası: RU.KT.00852
Переселение Горцев В Турцию / Dağlıların Türkiye'ye Göçü
Г. А. Дзагуров / G. A. Dzagurov
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1925
Yer Numarası: RU.KT.00856
Переселенцы Въ Закавказьи / Переселенцы В Закавказе / Transkafkas Göçmenleri - Колонизацiя Кавказа / Колонизация Кавказа / Kafkas Kolonizasyonu
К. А. Бороздина / K. A. Borozdina
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1885
Yer Numarası: RU.KT.00855
Песня-Спутник Жизни / Şarkılar - Hayat Arkadaşı
Юрий Чирг / Yuriy Çirg
Kategori: Kültür-Sanat
Dil: Adıgece,Rusça
Yayın Tarihi: 2005
Yer Numarası: RU.KT.00766
Писатели Республики Адыгея / Adıge Cumhuriyeti Yazarları
Х. Г. Тлепцерше / H. G. Tleptserşe
Kategori: Biyografi
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2000
Yer Numarası: RU.KT.00703
Письменные Памятники Востока 2 (7) 2007/ Doğunun Yazılı Anıtları 2 (7) 2007
Т. А. Аникеева, Р. И. Котова, А. А. Ковалев, О. В. Мажидова, Н. Г. Михайлова, О. В. Волкова, И. Г. Ким, И. И. Чернышева, Е. А. Пронина, А. В. Богатюк / T. A. Anikeyeva, R. İ. Kotova, A. A. Kovalev, O. V. Majidova, N. G. Mihaylova, O. V. Volkova, İ. G. Kim, İ. İ. Çernışeva, E. A. Pronina, A. V. Bogatyuk
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2007
Yer Numarası: RU.KT.00824
По Кабардино-Балкарии / Kabardey Balkar'da
Г. Н. Подъяпольский / G. N. Podyapolskiy
Kategori: Anı/Günlük,Araştırma
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1988
Yer Numarası: RU.KT.00640
По Поводу Искажения Грузино-Абхазских Взаимоотношений / Gürcü-Abhaz İlişkilerinin Bozulma Nedenleri
Г. Г. Берадзе, Г. А. Апакидзе / G. G. Beradze, G. A. Apakidze
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1991
Yer Numarası: RU.KT.00524
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI