TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Çevrimiçi Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 579
Истоки И Факторы Эволюции Грузино-Осетинского Конфликта / Gürcü Oset Çatışmasının Kökeni Ve Evrimi
И. Б. Санакоев / İ. B. Sanakoyev
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2004
Yer Numarası: RU.KT.00786
Истории Многовекового Содружества / Asırlık Topluluk Tarihi
Б. Х. Бгажноков / B. H. Bgajnokov
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2007
Yer Numarası: RU.KT.00176
Историко-Героический Эпос Адыгов / Adıgelerin Tarihi Kahramanlık Destanları
Х. Ш. Хут / H. Ş. Hut
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2005
Yer Numarası: RU.KT.00677
Историко-Филологический Архив / Filoloji Tarihi Arşivleri
М.М. Блиев / M. M. Bliyev
Kategori: Dil
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2005
Yer Numarası: RU.KT.00607
Историко-Филологический Архив / Filoloji Tarihi Arşivleri
М.М. Блиев / M. M. Bliyev
Kategori: Dil
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2006
Yer Numarası: RU.KT.00608
Историко-Этимологический Анализ Отраслевой Лексики Абхазо-Адыгских Языков / Abhaz Ve Adıge Dillerinde Tarihi Ve Etimolojik Endüstri Sözcükleri
О. П. Дзидзария / O. P. Dzidzariya
Kategori: Dil
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2005
Yer Numarası: RU.KT.00701
Историческая Поэтика И Стилевые Особенности Литературы Адыгского Зарубежья / Yurt Dışındaki Adıge Edebiyatında Tarihi Şiir Ve Üslup Özellikleri
Х. Т. Химижев / H. T. Himijev
Kategori: Edebiyat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2006
Yer Numarası: RU.KT.00508
Историческия Выписки / Tarihi Beyanlar
С. М. Бороневский / S. M. Boronevski
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1996
Yer Numarası: RU.KT.00589
История Адыгейской Литературы Том 1 / Adıge Edebiyatı Tarihi Cilt 1
Р. Г. Мамий, Х. Г. Тлепцерше / R. G. Mamiy, H. G. Tleptserşe
Kategori: Edebiyat,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1999
Yer Numarası: RU.KT.00526
История Адыгов В Картах И Иллюстрациях / Resim Ve Haritalarla Adıge Tarihi
Э. Т. Кумыков / E. T. Kumıkov
Kategori: Arkeoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2000
Yer Numarası: RU.KT.00537
История И Культура Народов Северного Кавказа / Kuzey Kafkas Halklarının Kültür Ve Tarihi
Ю. Ю. Клычинков / Y. Y. Klıçinkov
Kategori: Etnografya,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2005
Yer Numarası: RU.KT.00515
История Медицины Кабардинского Округа: События И Лица 1858-1899 / Kabardey Bölgesinin Tıp Tarihi: Olay Ve Kişiler 1858-1899
А. А. Маслов, А. Б. Карданов, А. О. Шомахов, М. Л. Беров / A. A. Maslov, A. B. Kardanov, A. O. Şomahov, M. L. Berov
Kategori: Tarih,Tıp
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2005
Yer Numarası: RU.KT.00523
Б. Х. БГАЖНОКОВ / B. H. BGAJNOKOV
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2007
Yer Numarası: RU.KT.01344
История Несчастных Черкесов / Talihsiz Çerkeslerin Tarihi
А. М. Мисостов / A. M. Misostov
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2004
Yer Numarası: RU.KT.00513
История Религий Кабардино-Балкарии / Kabardey Balkardin Tarihi
К. Х. Уженев / K. H. Ujenev
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2007
Yer Numarası: RU.KT.00530
История Северной Осетии Xx. Век / Xx. Yy Kuzey Osetya Tarihi
А. С. Дзасохов / A. S. Dzasohov
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2003
Yer Numarası: RU.KT.00545
История Северной Осетии Часть 1 / Kuzey Osetya Tarihi Bölüm 1
М. М. Блиев, Т. Б. Тургиев / M. M. Bliyev, T. B. Turgiyev
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1976
Yer Numarası: RU.KT.00628
Источники По Истории Абазинского Народа / Abhaz Halkı Tarihi Kaynakçası
М. С. Тхайцухов / M. S. Thaytsuhov
Kategori: Diğer Konular,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2002
Yer Numarası: RU.KT.00734
Ищите Женщину / Kadın Aramak
М. Хафицэ / M. Hafitse
Kategori: Edebiyat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1994
Yer Numarası: RU.KT.00727
К Вопросу О Методологических Аспектах Исследования Имени / Metodolojik Açıdan İsim Araştırma Konusu
Г. Х. Шенкао / G. H. Şenkao
Kategori: Felsefe
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2003
Yer Numarası: RU.KT.00724
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI