TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Çevrimiçi Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 579
Народная Песни И Инструментальные Наигрыши Адыгов Том / Adıgelerin Halk Şarkıları Ve Enstrümantal Ezgileri Cilt
В. Х. Барагунов, З. П. Кардангушев / V. H. Baragunov, Z. P. Kardanguşev
Kategori: Kültür-Sanat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1986
Yer Numarası: RU.KT.00760
Народное Хозяйство Кабардино-Балкарской Асср В Годы Семилетки / Yedi Yıllık Periyotta Össc Kabardey-Balkar'ın Ulusal Tarımı
А. Т. Карданов / A. T. Kardanov
Kategori: Diğer Konular
Dil: Türkçe
Yayın Tarihi: 1968
Yer Numarası: RU.KT.00622
Народные Тацы Адыгов / Adıgelerin Halk Dansları
С. Ш. Шу / S. Ş. Şu
Kategori: Kültür-Sanat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1992
Yer Numarası: RU.KT.00618
Народные Художественные Промыслы / Ulusal El Sanatları
А. С. Кишев / A. S. Kişev
Kategori: Kültür-Sanat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2001
Yer Numarası: RU.KT.00769
Народов Карачаево-Черкесы - Пословицы И Поговорки / Karaçay-Çerkes Halkı - Atasözleri Ve Deyimler
Р. А-К. Ортабаева, М. И. Мужаев, С. У. Чикатуева, А. И-М. Сикалиев / R. A-K. Ortabayeva, M. İ. Mujayev, S. U. Çikatuyeva, A. İ-M. Sikaliyev
Kategori: Edebiyat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1990
Yer Numarası: RU.KT.00657
Народы Кавказа Книга 2 / Садзы - Историко- Этнографические Очерк / Kafkas Halkları Kitap 2 / Sadzlar - Tarih Ve Etnografi Denemeleri
Ш. Д. Инал-Ипа / Ş. D. İnal-İpa
Kategori: Etnografya,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1995
Yer Numarası: RU.KT.00836
Нарт Батраз / Nart Batraz
И. Х. Джанаева / İ. H. Canayeva
Kategori: Dil
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1993
Yer Numarası: RU.KT.00801
Нартовский Эпос И Амираниани / Nart Destanı Ve Amiraniyani
Ю. А. Дзиццоймы / Y. A. Dzitstsoytı
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2003
Yer Numarası: RU.KT.00500
Нартский Эпос Абхазов / Abhazların Nart Destanı
З. Д. Джапыуа / Z. D. Capua
Kategori: Edebiyat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1995
Yer Numarası: RU.KT.00719
Население Северного Кавказа В Xıx-Xx Веках / Xıx-Xx. Yüzyıllarda Kuzey Kafkasya Nüfusu
В. Кабузан / V. Kabuzan
Kategori: Diğer Konular,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1996
Yer Numarası: RU.KT.00602
Наскальные Изображения Предгорий Дагестана / Dağıstan Eteklerinde Kaya Çizimleri
В. И. Марковин / V. İ. Markovin
Kategori: Arkeoloji
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2006
Yer Numarası: RU.KT.00549
Национально-Государственное Строительство В Российской Федерации: Северный Кавказ / Rusya Federasyonu'nda Ulusal Devlet İnşası: Kuzey Kafkasya
Х. Ф. Бугай, М. Б. Беджанов, В. П. Димитренко, Д. Х. Декулов / H. F. Bugay, M. B. Becanov, V. P. Dimitrenko, D. H. Dekulov
Kategori: Siyaset,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1995
Yer Numarası: RU.KT.00133
Национально-Освободительное Движение Горцев Северного Кавказа 1900-1914 / Kuzey Kafkas Dağlılarının Ulusal Kurtuluş Hareketi01900-1914
И. Ф. Мужев / İ. F. Mujev
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1965
Yer Numarası: RU.KT.00625
Национальный Вопрос И Национальная Культура В Северо-Кавказком Крае / Kuzey Kafkas Bölgesinde Ulusal Sorun Ve Ulusal Kültür
У. Алиев / U. Aliyev
Kategori: Filoloji,Etnoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1926
Yer Numarası: RU.KT.00253
Некоторые Вопросы Социолингвистики И Топонимии Карачаево-Черкесии / Karaçay-Çerkessk Toplum-Dilbilim Ve Yer İsimleri Hakkında
А. К. Шагиров / A. G. Şagirov
Kategori: Sosyoloji
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1988
Yer Numarası: RU.KT.00725
Некоторые Проблемы Истории Строительства Социализма В Ссср / Sscb'de Bir Takım İmar Tarihi Sorunları
И. И. Минц, П. И. Кабанов, Н. Д. Кузнецов, И. Е. Иванов / İ. İ. Mints, P. İ. Kabanov, N. D. Kuznetsov
Kategori: Diğer Konular
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1967
Yer Numarası: RU.KT.00630
Нравственно-Эстетические Основы И Базовые Элементы Культуры Эпоса Нарты / Ahlaki Ve Estetik İlke Ve Temel Öğeleri İle Nart Destanı Kültürü
И. Н. Колясников / İ. N. Kolyasnikov
Kategori: Araştırma
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2005
Yer Numarası: RU.KT.00655
О Горских Народах Кавказа В Период Мировой Войны / Dünya Savaşı Sırasında Kafkas Dağ Halkları
А. Х. Кармова / A. H. Karmova
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2006
Yer Numarası: RU.KT.00106
О Языке И Истории Абхазов / Abhaz Dili Ve Tarihi
Н. Я. Марр / N. Y. Marr
Kategori: Dil
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1938
Yer Numarası: RU.KT.00847
Обшественный Строй Адыгских Народов Xvııı-Первая Половина Xıx В / Adıge Halklarının Sosyal Yapısı Xvııı-Xıx. Yy İlk Yarısı
В. К. Гарданов / V. K. Gardanov
Kategori: Ekonomi,Sosyoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1967
Yer Numarası: RU.KT.00626
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI