TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Кавказ Къэхутэныгъэ, Щэнхабзэ, Зэкъуэтыныгъэ Фонд Онлаин Каталог

Къэгъуэта запись псор:: 159
IЫхьэ: Diğer Konular
Бзэ: ABHAZCA (APSUVACA)
Щытырадза Зэман: 2001
ТелъхьэпIэ Номыр: 72
IЫхьэ: Dil ve Edebiyat
Бзэ: ABHAZCA (APSUVACA)
Щытырадза Зэман: 1991
ТелъхьэпIэ Номыр: 73
IЫхьэ: Resim-Müzik-Heykel ve diğer Sanat dalları
Бзэ: ABHAZCA (APSUVACA)
Щытырадза Зэман: 1998
ТелъхьэпIэ Номыр: 74
IЫхьэ: Sosyal Bilimler (Sosyoloji,Antropoloji,Etnoloji, Etnografya, Felsefe...)
Бзэ: ABHAZCA (APSUVACA)
Щытырадза Зэман: 2000
ТелъхьэпIэ Номыр: 80
KOMİSYON , MAKALELER
IЫхьэ: Dil ve Edebiyat
Бзэ: ABHAZCA (APSUVACA)
Щытырадза Зэман: 2006
ТелъхьэпIэ Номыр: 81
GOGUA A.
IЫхьэ: Dil ve Edebiyat
Бзэ: ABHAZCA (APSUVACA)
Щытырадза Зэман: 1995
ТелъхьэпIэ Номыр: 114
Y. EKATERİNA
IЫхьэ: Sosyal Bilimler (Sosyoloji,Antropoloji,Etnoloji, Etnografya, Felsefe...)
Бзэ: ABHAZCA (APSUVACA)
Щытырадза Зэман: 1995
ТелъхьэпIэ Номыр: 115
PİOTR KIŞNİYA
IЫхьэ: Sosyal Bilimler (Sosyoloji,Antropoloji,Etnoloji, Etnografya, Felsefe...)
Бзэ: ABHAZCA (APSUVACA)
Щытырадза Зэман: 2000
ТелъхьэпIэ Номыр: 117
PLATON BERYA
IЫхьэ: Dil ve Edebiyat
Бзэ: ABHAZCA (APSUVACA)
Щытырадза Зэман: 1989
ТелъхьэпIэ Номыр: 118
VİLANUR HARANYA
IЫхьэ: Dil ve Edebiyat
Бзэ: ABHAZCA (APSUVACA)
Щытырадза Зэман: 2000
ТелъхьэпIэ Номыр: 119
IЫхьэ: Dil ve Edebiyat
Бзэ: ABHAZCA (APSUVACA)
Щытырадза Зэман: 2002
ТелъхьэпIэ Номыр: 120
DERLEME : ÖZDEMİR ÖZBAY
IЫхьэ: Dil ve Edebiyat
Бзэ: ABHAZCA (APSUVACA)
Щытырадза Зэман: 2007
ТелъхьэпIэ Номыр: 122
EKATERİNA BEBİYA
IЫхьэ: Diğer Konular
Бзэ: ABHAZCA (APSUVACA)
Щытырадза Зэман: 1997
ТелъхьэпIэ Номыр: 123
EKATERİNA BEBİYA
IЫхьэ: Diğer Konular
Бзэ: ABHAZCA (APSUVACA)
Щытырадза Зэман: 1996
ТелъхьэпIэ Номыр: 124
EKATERİNE BEBİYA
IЫхьэ: Diğer Konular
Бзэ: ABHAZCA (APSUVACA)
Щытырадза Зэман: 1995
ТелъхьэпIэ Номыр: 125
IЫхьэ: Dil ve Edebiyat
Бзэ: ABHAZCA (APSUVACA)
Щытырадза Зэман: 2001
ТелъхьэпIэ Номыр: 126
DİRMİT GULYA
IЫхьэ: Dil ve Edebiyat
Бзэ: ABHAZCA (APSUVACA)
Щытырадза Зэман: 1992
ТелъхьэпIэ Номыр: 127
SERGEY ZUHOBA
IЫхьэ: Dil ve Edebiyat
Бзэ: ABHAZCA (APSUVACA)
Щытырадза Зэман: 2007
ТелъхьэпIэ Номыр: 129
SERGEY ZOHUBA
IЫхьэ: Dil ve Edebiyat
Бзэ: ABHAZCA (APSUVACA)
Щытырадза Зэман: 2005
ТелъхьэпIэ Номыр: 130
EKATERİNA BEBİYA
IЫхьэ: Diğer Konular
Бзэ: ABHAZCA (APSUVACA)
Щытырадза Зэман: 2005
ТелъхьэпIэ Номыр: 131
3WTURK CMS

© 2015 Кавказ Къэхутэныгъэ, Щэнхабзэ, Зэкъуэтыныгъэ Фонд