TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Çevrimiçi Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 6494
Л. АЛАМИНА / L. ALAMİNA
Kategori: Tarih
Dil: Abhazca,İngilizce,Rusça,Türkçe
Yayın Tarihi: 2009
Raf Numarası: RU.KT.01395
ЭПОХА АРДЗИНБА / ARZINBA DÖNEMİ
Л. АЛАМИНА / L. ALAMİNA
Kategori: Tarih
Dil: Abhazca,İngilizce,Rusça,Türkçe
Yayın Tarihi: 2010
Raf Numarası: RU.KT.01026
ЭПОХА РАННЕГО ЖЕЛЕЗА В ДАГЕСТАНЕ / DAĞISTAN'DA ERKEN DEMİR ÇAĞI
М. И. ПИКУЛЬ / M. İ. PİKUL
Kategori: Arkeoloji
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1967
Raf Numarası: RU.KT.00615
ЭРГАТИВНОСТЬ В ЧЕРКЕСКИХ ЯЗЫКАХ / ÇERKES DİLLERİNDE CÜMLE YAPISI
М. КУМАХОВ, К. ВАМЛИНГ / M. KUMAHOV, K. VAMLİNG
Kategori: Filoloji,Dil
Dil: İngilizce,Rusça
Yayın Tarihi: 2006
Raf Numarası: RU.KT.00364
ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ АБХАЗОВ / ABHAZLARIN ETNİK TARİH
Т. А. АЧУГБА / T. A. AÇUGBA
Kategori: Etnoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2010
Raf Numarası: RU.KT.01148
Т. А. АЧУГБА / T. A. AÇUGBA
Kategori: Etnoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2010
Raf Numarası: RU.KT.01292
ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ АДЫГОВ / ADIGELERİN ETNİK TARİHİ
Р. Ж. БЕТРОЗОВ / P. J. BETROZOV
Kategori: Etnoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1996
Raf Numarası: RU.KT.00883
ЭТНИЧЕСКАЯ КАРТА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА / KUZEY KAFKASYA'NIN ETNİK HARİTASI
В. БЕЛОЗЁРОВ / V. BELOZOROV
Kategori: Etnoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2005
Raf Numarası: RU.KT.00585
ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В XVIII НАЧАЛЕ XX ВЕКА / XVIII. YY'DA VE XX. YY BAŞLARINDA KUZEY KAKASYA NÜFUSUNUN ETNİK YAPISI
Н. Г. ВОЛНОВА / N. G. VOLNOVA
Kategori: Etnoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1974
Raf Numarası: RU.KT.00256
ЭТНОГРАIЯ КАВКАЗА - ЯЗЫКОЗНАНИЕ - АБХАЗСКİЙ ЯЗЫКЪ / ЭТНОГРАФИЯ КАВКАЗА - ЯЗЫКОЗНАНИЕ - АБХАЗСКИЙ ЯЗЫК / KAFKAS ETNOGRAFYASI - DİLBİLİM - ABHAZ DİLİ
П. К. УСЛАР / P. K. USLAR
Kategori: Dil
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1887
Raf Numarası: RU.KT.00842
ЭТНОГРАФIЯ КАВКАЗА - АБХАЗСКİЙ ЯЗЫК / ЭТНОГРАФИЯ КАВКАЗА - АБХАЗСКИЙ ЯЗЫК / KAFKAS ETNOGRAFİSİ - ABHAZ DİLİ
П. К. УСЛАР / P. K. USLAR
Kategori: Dil
Dil: Abhazca,Rusça
Yayın Tarihi: 1887
Raf Numarası: RU.KT.01038
ЭТНОГРАФИЯ И ИСТОРИЯ КАВКАЗА / KAFKASYA'NIN TARİHİ VE ETNOGRAFİSİ
М. О. КОСВЕН / M. O. KOSVEN
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1961
Raf Numarası: RU.KT.00258
ЭТНОГРАФИЯ И МИФОЛОГИЯ ОСЕТИН / ASETİN ETHOGRAFİ VE MİTOLOJİSİ
А. Б. ДЗАДЗИЕВ, Х. В. ДЗУЦЕВ / A. B. DZADZİYEV, H. V. DZUTSEV
Kategori: Edebiyat
Dil: Osetçe,Rusça
Yayın Tarihi: 1994
Raf Numarası: RU.KT.00799
ЭТНОГРАФИЯ И МИФОЛОГИЯ ОСЕТИН / OSET ETHOGRAFİ VE MİTOLOJİSİ
EDİTÖR ; А. Б. ДЗАДЗИЕВ, Х. В. ДЗУЦЕВ / A. B. DZADZİYEV, H. V. DZUTSEV
Kategori: Biyografi,Edebiyat,Mitoloji
Dil: Osetçe,Rusça
Yayın Tarihi: 1994
Raf Numarası: RU.KT.00074
ЭТНОМУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА АДЫГО-АБХАЗСКОЙ ДИАСПОРЫ В ТУРЦИИ / ETNİK MÜZİK KÜLTÜRÜ İLE ADIGE-ABHAZ DİYASPORASI
Д. А. ЧУРЕЙ / D. A. ÇUREY
Kategori: Müzik
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2008
Raf Numarası: RU.KT.01001
Т. А. АЧУГБА / T. A. AÇUGBA
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2007
Raf Numarası: RU.KT.01400
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В АБХАЗИИ В КОНТЕКСТЕ ГРУЗИНО-АБХАЗСКОГО КОНФЛИКТА / GÜRCÜ-ABHAZ ÇATIŞMASI BAĞLAMINDA ABHAZYA'NIN ETNO-POLİTİK SÜREÇLERİ
Т. А. АЧУГБА / T. A. AÇUGBA
Kategori: Siyaset,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2007
Raf Numarası: RU.KT.01096
ЭТНОСФЕРА, ИСТОРИЯ ЛЮДЕЙ И ИСТОРИЯ ПРИРОДЫ / ETNOSFER: TARİHTE İNSAN VE DOĞA TARİHİ
Л. Н. ГУМИЛЕВ / T. N. GUMİLEV
Kategori: Sosyoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1993
Raf Numarası: RU.KT.00115
ЭТЮДЫ ПО ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ АДЫГОВ / ADIGE KÜLTÜR TARİHİ ÜZERİNE ÇALIŞMA
З. М. НАЛОЕВ / Z. M. NALOYEV
Kategori: Edebiyat,Kültür-Sanat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1985
Raf Numarası: RU.KT.00092
ЭТЮДЫ ПО ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ АДЫГОВ / ADIGE KÜLTÜR TARİHİ ÜZERİNE ÇALIŞMA
З. М. НАЛОЕВ / Z. M. NALOYEV
Kategori: Sosyoloji
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2009
Raf Numarası: RU.KT.01043
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI