TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Çevrimiçi Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 3247
О Горских Народах Кавказа В Период Мировой Войны / Dünya Savaşı Sırasında Kafkas Dağ Halkları
А. Х. Кармова / A. H. Karmova
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2006
Yer Numarası: RU.KT.00106
О Литературе Кавказской Флбании/ Kafkas Arnavutları Edebiyatı Hakkında
А. Ц. Мнацаканян / A. T. Mhatsakanyan
Kategori: Edebiyat,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1969
Yer Numarası: RU.KT.00390
О Народах Центрального И Северо-Западного Кавказа / Merkez Ve Kuzey Batı Kafkasya Halkları Hakkında
Н. Ф. Дубровин / N. F. Dubrovin
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2002
Yer Numarası: RU.KT.00223
О Некоторых Реликвиях Из Святилища Реком / Kutsal Rekom'dan Bazı Emanetler Hakkında
А. В. Дарчиев / A. V. Darçiyev
Kategori: Etnoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2011
Yer Numarası: RU.KT.01255
О Пантуранизме / Panturanizm Hakkında
М. Э. Расул-Заде / M. E. Rasulzade
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1985
Yer Numarası: RU.KT.01219
Об Абхазо-Адыгских Этнографических Параллелях / Abhaz Ve Adıgelerin Etnografik Paralellikleri Hakkında
Ш. Д. Инал-Ипа / Ş. D. İnal-İpa
Kategori: Etnografya,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1965
Yer Numarası: RU.KT.00294
Образование Дагестанской Асср / Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Dağıstanda Eğitim
Derleyen ; М. А. Казанбиев, А. И. Эфендиев / M. A. Kazanbiyev, A. İ. Efendiyev
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1962
Yer Numarası: RU.KT.00255
С. А. ТАБАГУА / S. A. ТABAGUA
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2012
Yer Numarası: RU.KT.01723
Обшественный Строй Адыгских Народов Xvııı-Первая Половина Xıx В / Adıge Halklarının Sosyal Yapısı Xvııı-Xıx. Yy İlk Yarısı
В. К. Гарданов / V. K. Gardanov
Kategori: Ekonomi,Sosyoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1967
Yer Numarası: RU.KT.00626
Т. Х. КУМЫКОВ / T. H. KUMIKOV
Kategori: Etnografya,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2012
Yer Numarası: RU.KT.01423
Общественный Строй Адыгских Народов / Adıge Halklarının Toplum Düzeni
В. К. Гарданов / V. K. Gardanov
Kategori: Felsefe,Sosyoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1967
Yer Numarası: RU.KT.00145
Е. БАТЫРАЙ / Y. BATIRAY
Kategori: Sosyoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2013
Yer Numarası: RU.KT.01403
Одной Судьбой, Одной Дорогой / Tek Kader, Tek Yol
М. Б. Беджанов / M. B. Becanov
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1997
Yer Numarası: RU.KT.01132
Окопная Првда - Чеченской Войны / Hendek Gerçeği - Çeçen Savaşı
А. Н. Волынец / A. N. Volınets
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2007
Yer Numarası: RU.KT.00475
А. Ч. Абазов / A. Ç. Abazov
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2010
Yer Numarası: RU.KT.01286
Описание Поездок По Западному Кавказу В 1836 Году -1 / 1836 Yılının Batı Kafkasya Gezi Tasviri - 1
эдмунд спенсер / edmund spencer
Kategori: Seyahatname,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2008
Yer Numarası: RU.KT.01197
Органы Государственной Безопастности И Общество Кабардино Балкарии 1920-1992 / Kabardey Balkar Kamu Güvenliği Organları Ve Toplumu 1920-1992
А. В. Казаков / A. V. Kazakov
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2007
Yer Numarası: RU.KT.01020
Ордена Шамиля / Şamil'in Tarikatı
Х. М. Доного / H. M. Donovo
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1995
Yer Numarası: RU.KT.00619
Оружие Народов Кавказа - История Оружия/ Kafkas Halklarının Silahları - Silah Tarihi
Э. Аствацатурян / E. Astbatsaturyan
Kategori: Arkeoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1995
Yer Numarası: RU.KT.00157
Осетиноведение - От Прошлово К Будущему / Osetinolog - Geçmişten Geleceğe
З. В. Канукова / Z. V. Kanukova
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2011
Yer Numarası: RU.KT.01256
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI