TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Çevrimiçi Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 279
А. А. МАКСИДОВ / A. A. MAKSİDOV
Kategori: Etnoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2006
Yer Numarası: RU.KT.01318
А. А. МАКСИДОВ / A. A. MAKSİDOV
Kategori: Etnoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2006
Yer Numarası: RU.KT.01319
Генеалогия Северного Кавказа / Kuzey Kafkas Soy Ağacı
А. И. Мусукаев/ A. İ. Musukayev
Kategori: Etnoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2002
Yer Numarası: RU.KT.01138
А. И. Мусукаев/ A. İ. Musukayev
Kategori: Etnoloji
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2003
Yer Numarası: RU.KT.00272
Древний Восток Этнокультурные Связы / Antik Doğu Ve Etno-Kültürel İlişkiler
Б. Б. Пиотровский / B. B. Piotrovskiy
Kategori: Etnoloji,Kültür-Sanat,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1988
Yer Numarası: RU.KT.00211
З. В. Анчабадзе - Избранные Труды 2 / Z. V. Ançabadze - Seçme Eserler 2
А. Э. Куправа / A. E. Kuprava
Kategori: Etnoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2011
Yer Numarası: RU.KT.01246
Заселенiе Западныхъ Предгорiй Главнаго Кавказскаго Хребта / Заселение Западных Предгорhый Главного Кавказского Хребта / Ana Kafkas Sıradağlarının Batı Etkelerinin İskanı
И. В. Бентковский / İ. V. Bentkovskiy
Kategori: Coğrafya,Diğer Konular,Etnoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1883
Yer Numarası: RU.KT.00854
Известия - Кабардино-Балкарского Научного Центра Ран - Bülten - Kabardey-Balkar Bilim Merkezi Rba
П. М. Иванов / P. M. İvanov
Kategori: Dil,Etnoloji,Kültür-Sanat
Dil: İngilizce,Rusça
Yayın Tarihi: 2011
Yer Numarası: RU.KT.01150
Ингушетия И Ингушии / İnguşetya Ve İnguşlar
М. Яндиева / M. Yandiyeva
Kategori: Etnoloji
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2001
Yer Numarası: RU.KT.00257
Кабарда: История И Фамилии / Kabardey: Tarihi Ve Aileler
С. Н. Бейтуганов / S. N. Beytuganov
Kategori: Araştırma,Etnoloji,Kültür-Sanat,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2007
Yer Numarası: RU.KT.00329
Кавказоведение В Xxı Веке: Проблемы, Идеи, Решения / Xxı. Yüzyıl Kafkas Kafkasologları: Sorunlar, Fikirler, Çözümler
З. В. Канукова / Z. V. Kanukova
Kategori: Arkeoloji,Dil,Etnoloji,Kültür-Sanat,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2011
Yer Numarası: RU.KT.01254
Кавказский Сборник Том 4(36) / Kafkas Derlemeleri Cilt 4 (36)
В. В. Дегоев, В. А. Захаров / V. V. Degoyev, V. A. Zaharov
Kategori: Biyografi,Etnoloji,Kültür-Sanat,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2006
Yer Numarası: RU.KT.01149
Кавказъ И Его Горскiе Жители / Кавказ И Его Горские Жители / Kafkasya Ve Dağlı Sakinleri
Н. Данилевским / N. Danilevskim
Kategori: Coğrafya,Etnoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1846
Yer Numarası: RU.KT.00853
Калибатовы / Kalibatovlar
А. А. Максидов / A. A. Maksidov
Kategori: Etnoloji
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1998
Yer Numarası: RU.KT.00957
Культура И Быт Адыгов / Adıgelerin Kültürü Ve Yaratılışı
М. А. Меретуков, Л. Т. Соловьева / M. A. Meretukov, L. T. Solovyeva
Kategori: Etnografya,Etnoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1991
Yer Numarası: RU.KT.00775
Культура И Быт Адыгов / Adıgelerin Kültürü Ve Yaratılışı
А. Ю. Чирг / A. Y. Çirg
Kategori: Etnoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2005
Yer Numarası: RU.KT.01057
М. Г. Аутлев / M. G. Autlev
Kategori: Etnoloji
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2001
Yer Numarası: RU.KT.00479
Национальный Вопрос И Национальная Культура В Северо-Кавказком Крае / Kuzey Kafkas Bölgesinde Ulusal Sorun Ve Ulusal Kültür
У. Алиев / U. Aliyev
Kategori: Filoloji,Etnoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1926
Yer Numarası: RU.KT.00253
О Некоторых Реликвиях Из Святилища Реком / Kutsal Rekom'dan Bazı Emanetler Hakkında
А. В. Дарчиев / A. V. Darçiyev
Kategori: Etnoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2011
Yer Numarası: RU.KT.01255
Обычай И Обряды Детского Цикла У Абхазов / Abhazlarda Çocuk Yetiştirmede Gelenek Ve Görenekler
С. А. Дбар / S. A. Dbar
Kategori: Etnoloji,Kültür-Sanat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2000
Yer Numarası: RU.KT.00293
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI