TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Çevrimiçi Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 221
Ритмы Истории / Tarihin Ritmi
Б. Х. Тменов, Ф. Х. Гутнов, Е. Х. Мельниченко, B. H. Tmenov, F. H. Gutnov, E. H. Melniçenko
Kategori: Etnografya,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2003
Yer Numarası: RU.KT.00124
Род Кушховых / Kuşha Sülalesi
М. С. Кушхов, А. Т. Кушхов, М. Д. Кушхов / M. S. Kuşhov, A. T. Kuşhov, M. D. Kuşhov
Kategori: Etnografya
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2001
Yer Numarası: RU.KT.00454
Русские Авторы Xıx. Века О Народах Центрального И Северо-Западного Кавказа Tom 2/ 19. Yüzyılda Orta Ve Kuzey Batı Kafkasya Halkları Hakkında Çalışmaları Olan Rus Yazarlar
П. А. Зубов, П. П. Короленко, Д. Г. Анучин, Н. И. Воронов, А. И. Дрозровский / P. A. Zubov, P. P. Korolenko, D. G. Anuçin, N. İ. Voronov, A. İ. Drozrovckiy
Kategori: Etnografya
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2001
Yer Numarası: RU.KT.00201
Сведений О Кавказских Горцах / Kafkas Dağlıları Hakkında Bilgi
Kollektif
Kategori: Etnografya,Etnoloji,Kültür-Sanat,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1869
Yer Numarası: RU.KT.00902
Сведений О Кавказских Горцах / Kafkas Dağlıları Hakkında Bilgi
Kollektif
Kategori: Etnografya,Etnoloji,Kültür-Sanat,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1869
Yer Numarası: RU.KT.00903
Сведений О Кавказских Горцах / Kafkas Dağlıları Hakkında Bilgi
Kollektif
Kategori: Etnografya,Etnoloji,Kültür-Sanat,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1869
Yer Numarası: RU.K.T.00904
Сведений О Кавказских Горцах / Kafkas Dağlıları Hakkında Bilgi
Kollektif
Kategori: Etnografya,Etnoloji,Kültür-Sanat,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1869
Yer Numarası: RU.KT.00905
Северный Кавказ В Европейской Литературе Xııı - Xvııı Веков / Xııı - Xvııı. Yylarda Avrupa Edebiyatında Kuzey Kafkasya
В. М. Аталиков / V. M. Atalikov
Kategori: Etnografya
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2006
Yer Numarası: RU.KT.00245
Современное Абхазское Село / Çağdaş Abhaz Köyleri
Л. Х. Акаба, Ш. Д. Инал-Ипа / L. H. Akaba, Ş.D. İnal-İpa
Kategori: Etnografya
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1967
Yer Numarası: RU.KT.00616
Традиционная Культура Ингушей: История И Современность / İnguşların Geleneksel Kültürü: Tarihi Ve Çağdaş
М. М. Зязиков / M. M. Zazikov
Kategori: Etnografya,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2004
Yer Numarası: RU.KT.00590
Традиционная Культура Осетин / Asetin Geleneksel Kültürü
В. С. Газданова / V. S. Gazdanova
Kategori: Etnografya
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2006
Yer Numarası: RU.KT.00684
В. Ф. БУТБА / B. F. BUTBA
Kategori: Etnografya
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2005
Yer Numarası: RU.KT.01558
Труды Абхазского Института Языка, Литературы И Истории / Abhaz Dil, Edebiyat Ve Tarih Enstitüsünün Çalışmaları
Kollektif
Kategori: Arkeoloji,Dil,Etnografya,Tarih
Dil: Gürcüce,Rusça
Yayın Tarihi: 1961
Yer Numarası: RU.KT.00864
Фамилии Моздокских Кабардинцев / Mozdok Kabardeyleri Aileleri
И. М. Балова / İ. M. Balova
Kategori: Etnografya
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2005
Yer Numarası: RU.KT.00275
Хан Гирей - Избранные Произведения / Han Girey - Seçilmiş Eserler
Р. Х. Хашхожева / R. H. Haşhojeva
Kategori: Etnografya,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1974
Yer Numarası: RU.KT.00700
Хан-Гирей И Его "Записки О Черкесии" / Han Giray Ve "Çerkesler Hakkındaki Notları"
В. К. Гарданов Г. Х. Мамбетов / V. K. Gardanov, G. H. Mambetov
Kategori: Etnografya
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1980
Yer Numarası: RU.KT.00463
Черкесы - Историко-Этнографичесский Очерк / Çerkesler - Etnik-Tarih Yazıları
И. Х. Калмыков / İ. H. Kalmıkov
Kategori: Etnografya,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1974
Yer Numarası: RU.KT.00829
Черкесы / Çerkesler
Р. Трахо / R. Traho
Kategori: Dil,Etnografya,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1956
Yer Numarası: RU.KT.00623
Эволюция Осетинской Семьи И Межсемейных Отношении / Asetinlerde Aile Ve Aile İçi İlişkilerinin Evrimi
Х. В. Дзуцев / H. V. Dzutsev
Kategori: Etnografya,Etnoloji
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2001
Yer Numarası: RU.KT.00556
Эмиграция Дагестанцев В Османскую Империю / Dağıstanlıların Osmanlı İmparatorluğuna Göçü
Амирхан Магомеддадаев / Amirhan Magomeddadayev
Kategori: Arkeoloji,Etnografya,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2000
Yer Numarası: RU.KT.00399
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI