TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Çevrimiçi Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 1065
СРЕДНЕВЕКОВАЯ КАБАРДА / ORTAÇAĞDA KABARDEY
А. Х. НАГОЕВ / A. H. NAGOEV
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2000
Yer Numarası: RU.KT.00088
ХьэфIыщэ Мухьамэд - Hefışe Muhamed
Kategori: Edebiyat,Tarih
Dil: Adıgece
Yayın Tarihi: 2005
Yer Numarası: AD.KT.00079
Г. А. ДЗИДЗАРИЯ / G. A. DZİDZARİYA
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2014
Yer Numarası: RU.KT.01707
ТРУДЫ АБХАЗСКОГО ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ / ABHAZ DİL, EDEBİYAT VE TARİH ENSTİTÜSÜNÜN ÇALIŞMALARI
KOLLEKTİF
Kategori: Arkeoloji,Dil,Etnografya,Tarih
Dil: Gürcüce,Rusça
Yayın Tarihi: 1961
Yer Numarası: RU.KT.00864
ТРУДЫ АРИГИ (АДЫГЕЙСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ) / ACSAE ÇALIŞMALARI (ADIGEY CUMHURİYETİ SOSYAL ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ)
DERLEYEN ; С. Я. ЗЕКОХ / S. Y. ZEKOH
Kategori: Diğer Konular
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1999
Yer Numarası: RU.KT.00261
Ф. Ф. ТОРНАУ И ЕГО КАВКАЗСКИЕ МАТЕРИАЛЫ XIX ВЕКА / F. F. TORNAU VE XIX. YÜZYIL MATERYALLERİ
Г. А. ДЗИДЗАРИЯ / G. A. DZİDZARİYA
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1976
Yer Numarası: RU.KT.01008
ХАН-ГИРЕЙ И ЕГО "ЗАПИСКИ О ЧЕРКЕСИИ" / HAN GİRAY VE "ÇERKESLER HAKKINDAKİ NOTLARI"
В. К. ГАРДАНОВ Г. Х. МАМБЕТОВ / V. K. GARDANOV, G. H. MAMBETOV
Kategori: Etnografya
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1980
Yer Numarası: RU.KT.00463
А. И. МУСУКАЕВ/ A. İ. MUSUKAYEV
Kategori: Kültür-Sanat,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1997
Yer Numarası: RU.KT.01469
ХРЕСТОМАTИЯ ПО ИСТОРИИ ОСЕТИНСКОГО НАРОДА / OSET HALKININ TARİHİ
EDİTÖR ; М. П. САНАКОЕВ / M. P. SANAKOYEV
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1993
Yer Numarası: RU.KT.00102
ЧЕРКЕСИЯ - БОЛЬ МОЯ / BENİM ACIM - ÇERKESYA
Т. В. ПОЛОВИНКИНА / T. V. POLOBİHKİNA
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1999
Yer Numarası: RU.KT.00112
Т. В. ПОЛОВИНКИНА / T. V. POLOVİHKİNA
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1996
Yer Numarası: RU.KT.01377
Т. В. ПОЛОВИНКИНА / T. V. POLOBİHKİNA
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1999
Yer Numarası: RU.KT.01514
Т. В. ПОЛОВИНКИНА / T. V. POLOBİHKİNA
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1999
Yer Numarası: RU.KT.01570
ЧЕРКЕСИЯ В XIX ВЕКЕ /  XIX. YYDA ÇERKESYA
Д. Х. МЕКУЛОВ, Б. М. ДЖИМОВ, А. Х. КАСУМОВ, А. Х. БИЖЕВ, З. А. БЗАСЕЖЕВ / D. H. MEKULOV, B. M. CİMOV, A. H. KACUMOV, A. H. BİJEV, Z. A. BZASEJEV
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1991
Yer Numarası: RU.KT.00117
ЧЕРКЕСИЯ В XIX ВЕКЕ /  XIX. YYDA ÇERKESYA
Д. Х. МЕКУЛОВ, Б. М. ДЖИМОВ, А. Х. КАСУМОВ, А. Х. БИЖЕВ, З. А. БЗАСЕЖЕВ / D. H. MEKULOV, B. M. CİMOV, A. H. KACUMOV, A. H. BİJEV, Z. A. BZASEJEV
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1991
Yer Numarası: 518
ЧЕРКЕССКИЕ ЭТЮДЫ / ÇERKES YAZILARI
К. А. МАЛЬБАХОВ / K. A. MALBAHOV
Kategori: Edebiyat,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2012
Yer Numarası: RU.KT.01225
ЧЕРКЕСЫ - ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕССКИЙ ОЧЕРК / ÇERKESLER - ETNİK-TARİH YAZILARI
И. Х. КАЛМЫКОВ / İ. H. KALMIKOV
Kategori: Etnoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1974
Yer Numarası: RU.KT.00254
З. В. АЛИЕВА, С-Х. М. НУНУЕВ / Z. V. ALİYEVA, C-H. M. NUNUYEV
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2009
Yer Numarası: RU.KT.01364
З. В. АЛИЕВА, С-Х. М. НУНУЕВ / Z. V. ALİYEVA, C-H. M. NUNUYEV
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2009
Yer Numarası: RU.KT.01425
ЧЕЧЕНЦЫ ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОСТЬ / MODERN ÇEÇEN TARİHİ
Ю. А. АЙДАЕВА / Y. A. AYDAYEVA
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1996
Yer Numarası: RU.KT.00473
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI