TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Çevrimiçi Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 61
Адаб - Баксанского Культурного Движения / Edep - Baksan Kültür Hareketi
З. М. Налоев / Z. M. Naloyev
Kategori: Araştırma,Kültür-Sanat,Tarih
Dil: Adıgece,Rusça
Yayın Tarihi: 1991
Yer Numarası: RU.KT.00180
Адыги И Народы Причерноморья / Adıgeler Ve Karadeniz Halkları
А. А. Максидов / A. A. Maksidov
Kategori: Etnoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2003
Yer Numarası: RU.KT.00260
Адыги: Возникновение И Развитие Этноса / Adıgeler: Ortaya Çıkışları Ve Gelişimleri
Р. Ж. Бетрозов / P. J. Betrozov
Kategori: Etnografya,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1998
Yer Numarası: RU.KT.00900
Адыгские Провестители / Adıge Aydınları
А. Х. Хакушаев / A. H. Hakuşayev
Kategori: Biyografi
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1978
Yer Numarası: RU.KT.00284
Адыгские Провестители / Adıge Aydınları
Р. Х. Хашхожева / R. H. Haşhojeva
Kategori: Biyografi
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1993
Yer Numarası: RU.KT.00291
Адыгские Просветители Второй Половины Xıx - Начала Xx Века / Xıx Yüzyıl Ortası - 20. Yüzyıl Başlarında Adıge Aydınları
Р. Х. Хашхожева / R. H. Haşhojeva
Kategori: Biyografi
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1983
Yer Numarası: RU.KT.01013
Али Шогенцуков / Ali Şogentsukov
Ю. М. Тхагазитова / Y. M. Thagazitova
Kategori: Edebiyat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2000
Yer Numarası: RU.KT.00742
Вечные Странники / Ebedi Gezginler
Х. Кауфов / H. Kaufov
Kategori: Biyografi,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2002
Yer Numarası: RU.KT.00181
Воспоминания Участников - Октябрьской Революции И Гражданской Войны В Кабардино-Балкарии / Katılımcıların Anıları - Kabardey Balkar'da Ekim Devrimi Ve İç Savaş
Р. Х. Гугов, У. А. Улигов, Х. И. Хутуев / R. H. Gugov, U. A. Uligov, H. İ. Hutuyev
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1981
Yer Numarası: RU.KT.01021
Дольменная Культура И Вопросы Раннего Этногенеза Абхазо-Адыгов /Dolmen Kültürü Ve Abhaz Ve Adıgelerin İlk Kökenlerine Dair
В. И. Марковин / V. İ. Markovin
Kategori: Arkeoloji,Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1974
Yer Numarası: RU.KT.00767
Жизнь Шоры Ногма / Şora Nogmov'un Hayatı
С. Н. Жемухов / S. N. Jemuhov
Kategori: Biyografi
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2002
Yer Numarası: RU.KT.00637
Записки О Черкесы / Çerkesya Hakkında Notlar
Хан-Гирей / Han-Girey
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1978
Yer Numarası: RU.KT.00695
Записки Черкеса / Çerkes Kayıtları
Каламвий - Адыль Гирей Кешев / Kalambiy - Adıl Girey Keşev
Kategori: Edebiyat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1987
Yer Numarası: RU.KT.00249
Из Адыгского Народного Эпоса / Adıge Halk Destanlarından
Г. Ф. Турчаниновф\А / G. F. Turçaninova
Kategori: Kültür-Sanat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1987
Yer Numarası: RU.KT.00717
Из Адыгской (Черкесской) Ономастики / Adıge (Çerkes) Onomastiki
Дж. Н. Коков / C. N. Kokov
Kategori: Dil
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1988
Yer Numarası: RU.KT.00586
Из Документальной Истории Кабардино-Русских Отношений / Belgelerle Kabardey-Rus İlişkileri Tarihi
Х. М. Думанов / H. M. Dumanov
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2000
Yer Numarası: RU.KT.00098
Из Истории Культуры И Быта Кабардинцев И Балкарцев / Kabardey Ve Balkarların Gündelik Yaşam Tarihinden
Г. Х. Мамбетов / G. H. Mambetov
Kategori: Kültür-Sanat,Sosyoloji
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2006
Yer Numarası: RU.KT.00459
ИЗ ИСТОРИИ ОТНОШЕНИИ МЕЖДУ АДЫГСКИМИ НАРОДАМИ И РОССИЕЙ В XVI ВЕКЕ / XVI. YÜZYILDA ADIGE HALKARI VE RUSYA ARASINDAKİ İLİŞKİLER TARİHİ
Ч. Э. КАРДАНОВ / Ç. E. KARDANOV
Kategori: Tarih
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 1972
Yer Numarası: RU.KT.00529
Избранное / Seçmeler
К. М. Атажукин / K. M. Atajukin
Kategori: Dil,Edebiyat
Dil: Adıgece,Rusça
Yayın Tarihi: 1991
Yer Numarası: RU.KT.00083
Избранные Статьи / Seçme Makaleler
Р. Х. Хашхожева / R. H. Haşhojeva
Kategori: Edebiyat
Dil: Rusça
Yayın Tarihi: 2004
Yer Numarası: RU.KT.00713
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI