TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Çevrimiçi Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9835
Görsel Raf Numarası Eser Adı Yazar Yayın Tarihi Dil Kategori
RU.KT.01363 КАВКАЗАН КIЕНТИЙ / KAFKAS KENTİ АЗИМ ЮСУПОВ / AZİM YUSUPOV 2014 Çeçence Edebiyat
RU.KT.01362 НАХИ, ПРОРОКИ, СУДЬБА / NAHLAR, PEYGAMBERLER, KADER С. Х. НУНУЕВ / S. H. HUHUYEV 1996 Rusça Edebiyat
RU.KT.01361 ЭЛБРУС - МИНГИ ТАУ 2 / ELBRUS - MİNGİ TAU 2 KOLLEKTİF 2008 Dergi,Edebiyat
RU.KT.01360 ЭЛБРУС - МИНГИ ТАУ 1 / ELBRUS - MİNGİ TAU 1 KOLLEKTİF 2005 Dergi,Edebiyat
RU.KT.01359 ЭЛБРУС - МИНГИ ТАУ 1 / ELBRUS - MİNGİ TAU 1 KOLLEKTİF 2008 Dergi,Edebiyat
RU.KT.01358 ЧЕРКЕССКОЕ НАЕЗДНИЧЕСТВО "ЗЕКlУЭ" - Из Истории Военного Быта Черкесов в XVIII — Первой Половины XIX века / ÇERKESLERİN BİNİCİLİK TARİHİ "ZEKUE" - XVIII. yy ve XIX. yy'ın İlk Yarısında Çerkeslerin Savaş Yaşaşayış Tarihi А. С. МАРЗЕЙ / A. S. MARZEY 2004 Rusça Sosyoloji,Tarih
RU.KT.01357 ВОЗВРАЩЕНИЕ / GERİ DÖNÜŞ Г. К. ЧЕМСО / G. K. ÇEMSO 2000 Rusça Tarih
RU.KT.01356 ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О КАБАРДИНСКОМ НАРОДЕ / KABARDEY HALKI HAKKIND TARİHİ BİLGİLER В. Н. КУДАШЕВ / V. N. KUDAŞEV 1991 Rusça Tarih
RU.KT.01355 АБХАЗСКИЕ АРХАИЧЕСКИЕ СКАЗАНИЯ О САСРЫКУА И АБРЫСКИЛЕ / ANTİK ABHAZ HİKAYELERİ SASRIKO VE ABRISKİL З. Д. ДЖАПУА / Z. D. CAPUA 2003 Rusça Edebiyat,Mitoloji
RU.KT.01354 ПАМЯТЬ НАЦИИ - ГЕНЕЗИС ЭПОСА "НАРТЫ" / ULUS BELLEĞİ - "NART" DESTANLARININ OLUŞUMU А. М. ГАДАГАТЛЬ / A. M. GADAGATL 1997 Rusça Sosyoloji,Tarih
RU.KT.01353 ЧЕРКЕССКОЕ ИГРИЩЕ / ÇERKESLERDE EĞLENCE Б. Х. БГАЖНОКОВ / B. H. BGAJNOKOV 1991 Rusça Sosyoloji
RU.KT.01352 КЪВБИНАЛОКТ - КЪВБИНА - КУБИНА: МАТЕРИАЛЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ АУЛА КУВИНА / KUBİNA - KUBİNA KÖYÜ GÜNÜ ANISINA MATERYALLER В. Б. ТУГОВ, С. У. ПАЗОВ / V. B. TUGOV, S. U. PAZOV 1999 Rusça Tarih
RU.KT.01351 ЦАРЬ - ХАТТИ ПИТХАНА / ÇAR - HATTİ PİTHANA АСЛАН ПСИГУСОВ / ASLAN PSİGUSOV 2005 Rusça Edebiyat
RU.KT.01350 ЦАРЬ - ХАТТИ АНИТТА / ÇAR - HATTİ ANİTTA АСЛАН ПСИГУСОВ / ASLAN PSİGUSOV 2005 Rusça Edebiyat
RU.KT.01349 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АБХАЗСКО-АДЫГСКОЙ ФИЛОЛОГИИ / ABHAZ VE ADIGE FİLOLOJİSİNİN GÜNCEL SORUNLARI С. У. ПАЗОВ / S. U. PAZOV 1997 Rusça Dil
RU.KT.01348 СЕВЕРНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ В АНТИЧНУЮ ЭПОХУ / ANTİK ÇAĞDA KUZEY KARADENİZ Д. П. КАЛЛИСТОВ / D/ P/ KALLİSTOV 1952 Rusça Sosyoloji,Tarih
RU.KT.01347 СЛОВАРЬ СОЧЕТАЕМОСТИ ЛОКАЛЬНЫХ ПРЕВЕРБОВ С СУФФИКСОИДАМИ И ГЛАГОЛЬНЫМИ КОРНЯМИ В АБАЗИНСКОМ ЯЗЫКЕ / ABAZİN DİLİNDEKİ YEREL FİLLERİN SON EKLERİNİN KELİME UYUMU VE FİİL KÖKÜ SÖZLÜĞÜ Р. Н. КЛЫЧЕВ / R. N. KLIÇEV 1995 Rusça Dil
RU.KT.01346 НАХИ В ИСЛАМЕ - ИСЛАМ В НАХИСТАНЕ XV. XX. ВВ. / İSLAMDA NAHLAR - NAHİSTANDA İSLAM XV. XX. YY С. Х. НУНУЕВ / S. H. HUHUYEV 2016 Rusça Tarih
RU.KT.01345 КОНФЛИКТЫ В АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ / GÜNEY OSETYA VE ABHAZYA ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLAR М. А. ВОЛХОНСКИЙ, В. А. ЗАХАРОВ, Н. Ю. СИЛАЕВ / M. A. VOLHONSKİY, V. A. ZAHAROV, N. Y. SİLAYEV 2008 Rusça Tarih
RU.KT.01344 ИСТОРИЯ МНОГОВЕКОВОГО СОДРУЖЕСТВА / ULUSLAR TOPLULUĞU YÜZYIL TARİHİ Б. Х. БГАЖНОКОВ / B. H. BGAJNOKOV 2007 Rusça Tarih
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI