TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Çevrimiçi Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9663
Görsel Raf Numarası Eser Adı Yazar Yayın Tarihi Dil Kategori
ИСТОРИЯ КАБАРДЫ / KABARDEY TARİHİ RU.KT.00436 ИСТОРИЯ КАБАРДЫ / KABARDEY TARİHİ Н. А. СМИРНОВ / N. A. SMİRNOV 1957 Rusça Tarih
ИСТОРИЯ ГРУЗИИ / GÜRCİSTAN TARİHİ RU.KT.00090 ИСТОРИЯ ГРУЗИИ / GÜRCİSTAN TARİHİ Н. А. БЕРДЗЕНИШВИЛИ, В. Д. ДОНДУА, М. К. ДУМБАДЗЕ, Ю. М. КАЧАРАВА, Г. А. МЕЛИКИШВИЛИ, Ш. А. МЕСХИА, П. К. ПАТИАНИ / N. A. BERDZENİŞVİLİ, V. D. DONDUA, M. K. DUMBADZE, Y. M. KAÇARAVA, G. A. MELİKİŞVİLİ, Ş. A. MESHİA, P. K. PATİANİ 1971 Rusça Tarih
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ СССР В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ / SOVYET DÖNEMİNDE SSCB HALKLARINDA EDEBİYAT DİLİNİN GELİŞİM TARZI RU.KT.00395 ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ СССР В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ / SOVYET DÖNEMİNDE SSCB HALKLARINDA EDEBİYAT DİLİNİN GELİŞİM TARZI Н. А. БАСКАКОВ / N. A. BASKAKOV 1969 Rusça Filoloji,Dil,Edebiyat
ГОРЦЫ КАВКАЗА / KAFKAS DAĞLILARI - 33 RU.SY.D.00306 ГОРЦЫ КАВКАЗА / KAFKAS DAĞLILARI - 33 МЕХМЕТ САИД ШАМИЛЬ / MEHMET SAİD ŞAMİL 1932 Rusça Dergi
ГОРЦЫ КАВКАЗА / KAFKAS DAĞLILARI SAYI:19-20 RU.SY.D.00307 ГОРЦЫ КАВКАЗА / KAFKAS DAĞLILARI SAYI:19-20 МЕХМЕТ САИД ШАМИЛЬ / MEHMET SAİD ŞAMİL 1930 Rusça Dergi
ИНГУШЕТИЯ И ИНГУШИИ / İNGUŞETYA VE İNGUŞLAR RU.KT.00257 ИНГУШЕТИЯ И ИНГУШИИ / İNGUŞETYA VE İNGUŞLAR М. ЯНДИЕВА / M. YANDİYEVA 2001 Rusça Etnoloji
НАШ ДОМ КАБАРДИНО - БАЛКАРИЯ / EVİMİZ KABARTAY- BALKAR RU.KT.00021 НАШ ДОМ КАБАРДИНО - БАЛКАРИЯ / EVİMİZ KABARTAY- BALKAR М. ЭЛЬБЕРД / M. ELBERD 1971 Rusça Edebiyat
РАЗБРОСАНЫ АДЫГИ ПО БЕЛОМУ СВЕТУ / ADIGELERİN BEYAZ DÜNYAYA DAĞILMASI 456 РАЗБРОСАНЫ АДЫГИ ПО БЕЛОМУ СВЕТУ / ADIGELERİN BEYAZ DÜNYAYA DAĞILMASI М. ХАФИЦЭ / M. HAFİTSE 2000 Rusça Biyografi,Tarih
РОД ИЗ СВЯЩЕННОЙ ДОЛИНЫ УБЫХОВ / KUTSAL VADİDEN GELEN UBIHLARIN SOYU RU.KT.00193 РОД ИЗ СВЯЩЕННОЙ ДОЛИНЫ УБЫХОВ / KUTSAL VADİDEN GELEN UBIHLARIN SOYU М. Х.-Б. КИШМАХОВ / M. H.-B. KİŞMAHOV 1999 Rusça Tarih
ТРУДОВАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА В ГОДЫ ВОЙНЫ / SAVAŞ YILLARINDA İŞÇİLERİN POLİTİK VE ÇALIŞMA FAALİYETLERİ RU.KT.00140 ТРУДОВАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА В ГОДЫ ВОЙНЫ / SAVAŞ YILLARINDA İŞÇİLERİN POLİTİK VE ÇALIŞMA FAALİYETLERİ М. Х. ШЕБЗУХОВ / M. H. ŞEBZUHOV 1992 RUSCA Sosyoloji,Tarih
ИСЛАМ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЬЖЕ / ORTA VOLGA'DA İSLAM RU.KT.00282 ИСЛАМ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЬЖЕ / ORTA VOLGA'DA İSLAM М. Х. ХАСАНОВ, Р. С. ХАКИМОВ, Г.-Х. ИСХАКОВ, Р. М. МУХАМЕТШИН, Р. А. НАБИЕВ / M. H. HASANOV, R. S. HAKİMOV, G.-H. İSHAKOV, R. M. MUHAMETŞİN, R.A. HABİYEV 2001 Rusça Tarih
ТРИ ИМАМА /  ÜÇ İMAM RU.KT.00430 ТРИ ИМАМА / ÜÇ İMAM М. ТАХИР / M. TAHİR 1990 Rusça Tarih
ОЧЕРКИ ИСТОРИИ АБАЗИН КОНЦА XVIII - XIX вв / XVIII. YY SONLARI VE XIX. YYDA ABAZİN TARİHİ DENEMELERİ RU.KT.00084 ОЧЕРКИ ИСТОРИИ АБАЗИН КОНЦА XVIII - XIX вв / XVIII. YY SONLARI VE XIX. YYDA ABAZİN TARİHİ DENEMELERİ М. С. ТХАЙЦУХОВ / M. S. THAYTSUHOV 1992 Rusça Tarih
АБАЗИНСКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ / YURT DIŞINDAKİ ABHAZLAR RU.KT.00287 АБАЗИНСКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ / YURT DIŞINDAKİ ABHAZLAR М. С. ТХАЙЦУХОВ / M. S. THAYTSUHOV 2003 Rusça Araştırma,Kültür-Sanat,Tarih
ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ ЭТИКИ У АБАЗИН В ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОШЛОМ И СОВРЕМЕННОЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНЬ / GEÇMİŞTE VE MODERN GÜNDELİK HAYATTA ABHAZLARIN ETİK KURALLARI VE PRENSİPLERİ RU.KT.00288 ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ ЭТИКИ У АБАЗИН В ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОШЛОМ И СОВРЕМЕННОЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНЬ / GEÇMİŞTE VE MODERN GÜNDELİK HAYATTA ABHAZLARIN ETİK KURALLARI VE PRENSİPLERİ М. С. ТХАЙЦУХОВ / M. S. THAYTSUHOV 2005 Abhazca,Rusça Kültür-Sanat
ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ АБАЗИНСКОГО НАРОДА / ABHAZ HALKI TARİHİ KAYNAKÇASI RU.KT.00109 ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ АБАЗИНСКОГО НАРОДА / ABHAZ HALKI TARİHİ KAYNAKÇASI М. С. ТХАЙЦУХОВ / M. S. THAYTSUHOV 2002 Rusça Diğer Konular
РОД КУШХОВЫХ / KUŞHA SÜLALESİ RU.KT.00454 РОД КУШХОВЫХ / KUŞHA SÜLALESİ М. С. КУШХОВ, А. Т. КУШХОВ, М. Д. КУШХОВ / M. S. KUŞHOV, A. T. KUŞHOV, M. D. KUŞHOV 2001 Rusça Etnografya
ЭТНОГРАФИЯ И ИСТОРИЯ КАВКАЗА / KAFKASYA'NIN TARİHİ VE ETNOGRAFİSİ RU.KT.00258 ЭТНОГРАФИЯ И ИСТОРИЯ КАВКАЗА / KAFKASYA'NIN TARİHİ VE ETNOGRAFİSİ М. О. КОСВЕН / M. O. KOSVEN 1961 Rusça Tarih
КАВКАЗСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ СБОРНИК / KAFKAS ETNOGRAFİSİ DERLEMELERİ RU.KT.00368 КАВКАЗСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ СБОРНИК / KAFKAS ETNOGRAFİSİ DERLEMELERİ М. О. КОСВЕН / M. O. KOSVEN 1955 Rusça Etnografya,Kültür-Sanat
АДЫГСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА / ADIGE SANAT KÜLTÜRÜ RU.KT.00522 АДЫГСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА / ADIGE SANAT KÜLTÜRÜ М. НЕПСО / M. NEPSO 1997 Rusça Kültür-Sanat
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI