TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Çevrimiçi Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 3133
Materyal Yayıncı Konusu
Kategori Yazar Açıklama
Dil Raf Numarası Anahtar Kelime
Eser Adı Yayın Tarihi -
Görsel Raf Numarası Eser Adı Yazar Yayın Tarihi Dil Kategori
RU.KT.01410 ЧЕРКЕССКОЕ ИГРИЩЕ / ÇERKESLERDE EĞLENCE Б. Х. БГАЖНОКОВ / B. H. BGAJNOKOV 1991 Rusça Sosyoloji
RU.KT.01411 КОМИТЕТ-40 И СТАНОВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ / 40LAR KOMİTESİ VE ADIGE CUMHURİYETİNİN KURULUŞU Д. Х. МЕКУЛОВ, Н. Х. ЖЕНЕТЛЬ / D. H. MEKULOV, N. H. JENETL 2013 Rusça Siyaset,Tarih
RU.KT.01412 АДЫГИ (ЧЕРКЕСЫ) НА РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ. ВОЕВОДЫ И ОФИЦЕРЫ / RUS ASKERİ HİZMETİNDE AGIGELER (ÇERKESLER). VALİ VE SUBAYLAR А. В. КАЗАКОВ / A. V. KAZAKOV 2006 Rusça Tarih
RU.KT.01413 СЛОВО И КУЛЬТУРА / SÖZ VE KÜLTÜR А. М. ГУТОВ / A. M. GUTOV 2003 Rusça Dil,Sosyoloji,Mitoloji
RU.KT.01414 КАБАРДА И РОССИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КАВКАЗА XVI-XVII вв / XVI ve XVII. yylarda KAFKAS POLİTİK TARİHİNDE KABARDEY VE RUSYA К. Ф. ДЗАМИХОВ / K. F. DZAMİHOV 2007 Rusça Tarih
RU.KT.01415 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЕ И СКЛОНЕНИЯ ИМЕН СОБСТВЕНЫХ В АДЫГСКИХ ЯЗЫКАХ / ADIGE DİLİNDE ÖZEL İSİM ÇEKİMLERİ VE OLUŞUM ÖZELLİKLERİ М. К. ТУТАРИЩЕВА / M. K. TUTARİŞEVA 2005 Rusça Dil
RU.KT.01417 ЗАРУБЕЖНЫЕ АБХАЗЫ / ABHAZ DİYASPORASI Ш. Д. ИНАЛ-ИПА / Ş. D. İNAL-İPA 1999 Rusça Tarih
RU.KT.01418 СЕФЕРБИЙ СИЮХОВ / SEFERBİY SİYUHOV Р. Х. ХАШХОЖЕВА / R. H. HAŞHOJEVA 1997 Rusça Biyografi
RU.KT.01419 ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ И УТВЕРДИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ В АДЫГЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ / ADIGE DİLİNİN SORU VE OLUMLU ÇEKİMLERİ Н. А. ТОВ / N. A. TOV 2005 Rusça Dil
RU.KT.01420 ЦАРЬ - ХАТТИ АНИТТА / ÇAR - HATTİ ANİTTA АСЛАН ПСИГУСОВ / ASLAN PSİGUSOV 2005 Rusça Edebiyat,Tarih
RU.KT.01421 70 ЛЕТ ДЕПОРТАЦИИ ИНГУШСКОГО НАРОДА / İNGUŞ HALKININ SÜRÜLÜŞÜNÜN 70. YILI KOLLEKTİF 2014 Rusça Tarih
RU.KT.01422 В ВОЙСКАХ СОЗДАТЕЛЯ / KURUCU ORDU GÜCÜNDE Т. К. САЛБИЕВ / T. K. SALBİYEV 2013 Rusça Sosyoloji
RU.KT.01423 ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ И ПРОСВЕЩЕНИЕ АДЫГОВ И БАЛКАРО-КАРАЧАЕВЦЕВ В XIX НАЧАЛЕ XX В / 19. YÜZYILDA VE 20. YÜZYIL BAŞLARINDA BALKAR, KARAÇAY VE ADIGELERDE TOPLUMSAL FİKİR VE AYDINLANMA Т. Х. КУМЫКОВ / T. H. KUMIKOV 2012 Rusça Etnografya,Tarih
RU.KT.01424 АБХАЗИЯ И ГРУЗИЯ: ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА / ABHAZYA VE GÜRCİSTAN: YARIN SAVAŞ OLACAK А. АВИДЗБА / A. AVİDZBA 2012 Rusça Tarih
RU.KT.01425 ЧЕЧЕНЦЫ - КРАТКИЕ ОЧЕРКИ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ, ОБЫЧАЕВ И ТРАДИЦЫ / ÇEÇENLER - TARİH, KÜLTÜR, GELENEKLERİNE DAİR DENEME З. В. АЛИЕВА, С-Х. М. НУНУЕВ / Z. V. ALİYEVA, C-H. M. NUNUYEV 2009 Rusça Tarih
RU.KT.01426 РОССИЯ И ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ В ИСТОРИИ ДИПЛОМАТИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ - ВЫПУСК 2 / DİPLOMASİ TARİHİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE RUSYA VE OSETYA-ALANYA З. В. КАНУКОВА / Z. V. KANUKOVA 2011 Rusça Siyaset,Tarih
RU.KT.01427 Ш. У. ХАКУРАТЕ / Ş. U. HAKURATE А. И. МАНАЕНКОВ / A. İ. MANAYENKOV 1984 Rusça Biyografi
RU.KT.01428 ОЧЕРКИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В XVI-XVII ВВ. / XVI-XVII. YÜZYILLARDA KUZEY KAFKAS HALKLARININ POLİTİK TARİHİ DERLEMESİ Я. З. АХМАДОВ / Y. Z. AHMADOV 1988 Rusça Tarih
RU.KT.01430 ПРОСВЕТИТЕЛИ / AYDINLAR Р. А. ДЖАНИБЕКОВ, В. Б. ТУГОВ / R. A. CANİBEKOV, V. B. TUGOV 1981 Rusça Biyografi
RU.KT.01431 ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС: ИСТОРИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ / ÇERKES SORUNU: TARİH, SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI Ж. А. КАЛМЫКОВ / J. A. KALMIKOV 2010 Rusça Tarih
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI