TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Çevrimiçi Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9832
Görsel Raf Numarası Eser Adı Yazar Yayın Tarihi Dil Kategori
RU.KT.01351 ЦАРЬ - ХАТТИ ПИТХАНА / ÇAR - HATTİ PİTHANA АСЛАН ПСИГУСОВ / ASLAN PSİGUSOV 2005 Rusça Edebiyat
RU.KT.01352 КЪВБИНАЛОКТ - КЪВБИНА - КУБИНА: МАТЕРИАЛЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ АУЛА КУВИНА / KUBİNA - KUBİNA KÖYÜ GÜNÜ ANISINA MATERYALLER В. Б. ТУГОВ, С. У. ПАЗОВ / V. B. TUGOV, S. U. PAZOV 1999 Rusça Tarih
RU.KT.01353 ЧЕРКЕССКОЕ ИГРИЩЕ / ÇERKESLERDE EĞLENCE Б. Х. БГАЖНОКОВ / B. H. BGAJNOKOV 1991 Rusça Sosyoloji
RU.KT.01354 ПАМЯТЬ НАЦИИ - ГЕНЕЗИС ЭПОСА "НАРТЫ" / ULUS BELLEĞİ - "NART" DESTANLARININ OLUŞUMU А. М. ГАДАГАТЛЬ / A. M. GADAGATL 1997 Rusça Sosyoloji,Tarih
RU.KT.01355 АБХАЗСКИЕ АРХАИЧЕСКИЕ СКАЗАНИЯ О САСРЫКУА И АБРЫСКИЛЕ / ANTİK ABHAZ HİKAYELERİ SASRIKO VE ABRISKİL З. Д. ДЖАПУА / Z. D. CAPUA 2003 Rusça Edebiyat,Mitoloji
RU.KT.01356 ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О КАБАРДИНСКОМ НАРОДЕ / KABARDEY HALKI HAKKIND TARİHİ BİLGİLER В. Н. КУДАШЕВ / V. N. KUDAŞEV 1991 Rusça Tarih
RU.KT.01357 ВОЗВРАЩЕНИЕ / GERİ DÖNÜŞ Г. К. ЧЕМСО / G. K. ÇEMSO 2000 Rusça Tarih
RU.KT.01358 ЧЕРКЕССКОЕ НАЕЗДНИЧЕСТВО "ЗЕКlУЭ" - Из Истории Военного Быта Черкесов в XVIII — Первой Половины XIX века / ÇERKESLERİN BİNİCİLİK TARİHİ "ZEKUE" - XVIII. yy ve XIX. yy'ın İlk Yarısında Çerkeslerin Savaş Yaşaşayış Tarihi А. С. МАРЗЕЙ / A. S. MARZEY 2004 Rusça Sosyoloji,Tarih
RU.KT.01359 ЭЛБРУС - МИНГИ ТАУ 1 / ELBRUS - MİNGİ TAU 1 KOLLEKTİF 2008 Dergi,Edebiyat
RU.KT.01360 ЭЛБРУС - МИНГИ ТАУ 1 / ELBRUS - MİNGİ TAU 1 KOLLEKTİF 2005 Dergi,Edebiyat
RU.KT.01361 ЭЛБРУС - МИНГИ ТАУ 2 / ELBRUS - MİNGİ TAU 2 KOLLEKTİF 2008 Dergi,Edebiyat
RU.KT.01362 НАХИ, ПРОРОКИ, СУДЬБА / NAHLAR, PEYGAMBERLER, KADER С. Х. НУНУЕВ / S. H. HUHUYEV 1996 Rusça Edebiyat
RU.KT.01363 КАВКАЗАН КIЕНТИЙ / KAFKAS KENTİ АЗИМ ЮСУПОВ / AZİM YUSUPOV 2014 Çeçence Edebiyat
RU.KT.01364 ЧЕЧЕНЦЫ - КРАТКИЕ ОЧЕРКИ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ, ОБЫЧАЕВ И ТРАДИЦЫ / ÇEÇENLER - TARİH, KÜLTÜR, GELENEKLERİNE DAİR DENEME З. В. АЛИЕВА, С-Х. М. НУНУЕВ / Z. V. ALİYEVA, C-H. M. NUNUYEV 2009 Rusça Tarih
RU.KT.01365 НАРТСКИЙ ЭПОС АБХАЗОВ / ABHAZLARIN NART DESTANI З. Д. ДЖАПУА / Z. D. CAPUA 1995 Rusça Edebiyat,Mitoloji
RU.KT.01366 ЙОЗАНАШ / ПИСЬМЕНА / YAZILAR ИСМАИЛОВ АБУ / İSMAİLOV ABU 2011 Çeçence,Rusça Edebiyat
RU.KT.01367 О НАРОДАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА / MERKEZ VE KUZEY BATI KAFKASYA HALKLARI HAKKINDA Н. Ф. ДУБРОВИН / N. F. DUBROVİN 2002 Rusça Tarih
RU.KT.01368 ХАН ГИРЕЙ - ЧЕРКЕССКИЕ ПРЕДАНИЯ - ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ / HAN GİREY - ÇERKES HİKAYELERİ - SEÇİLMİŞ ESERLER Р. Х. ХАШХОЖЕВА / R. H. HAŞHOJEVA 1989 Rusça Biyografi,Edebiyat
RU.KT.01369 ИСТОРИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В ФОЛЬКЛОРЕ И ЛИТЕРАТУРЕ / KADININ FOLKLOR VE EDEBİYATTAKİ TİPOLOJİK TARİHİ Д. СХАЛЯХО / D. SHALYAHO 2001 Rusça Sosyoloji,Tarih
RU.KT.01370 ИСТОРИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В ФОЛЬКЛОРЕ И ЛИТЕРАТУРЕ / KADININ FOLKLOR VE EDEBİYATTAKİ TİPOLOJİK TARİHİ Д. СХАЛЯХО / D. SHALYAHO 2001 Rusça Sosyoloji,Tarih
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI