TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Çevrimiçi Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9832
Görsel Raf Numarası Eser Adı Yazar Yayın Tarihi Dil Kategori
RU.KT.01290 СТРАНА ОГНЕЙ - В БОРЬБЕ ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ / ATEŞLER ÜLKESİ - ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ VE BAĞIMSIZLIK Г. МАМУЛИА, Р. АБУТАЛЫБОВ / G. MAMULİA, R. ABUTALİBOV 2014 Rusça Tarih
СТРАНА ПРОМЕТЕЯ / PROMETEUS'UN ÜLKESİ RU.KT.00647 СТРАНА ПРОМЕТЕЯ / PROMETEUS'UN ÜLKESİ К. А. ЧХЕИДЗЕ / K. A. ÇHEİDZE 2004 Rusça Edebiyat
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ / TARİH SAYFALARI RU.KT.00532 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ / TARİH SAYFALARI Р. К. КАРМОВ, М. И. АЙДАБОЛОВА / R. K. KARMOV, M. İ. AYDABOLOVA 2002 Rusça Tarih
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ АДЫГСКОГО ТЕАТРА / ADIGE TİYATRO TARİHİNİN SAYFALARI RU.KT.01000 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ АДЫГСКОГО ТЕАТРА / ADIGE TİYATRO TARİHİNİN SAYFALARI С. ШХАЛАХОВА / S. ŞHALAHOVA 2008 Rusça Kültür-Sanat,Tarih,Tiyatro
СТРАНИЦЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭТНОГРАФИИ АБХАЗОВ / ABHAZ ETNOGRAFİ TARİHİNİN SAYFALARI RU.KT.00899 СТРАНИЦЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭТНОГРАФИИ АБХАЗОВ / ABHAZ ETNOGRAFİ TARİHİNİN SAYFALARI Ш. Д. ИНАЛ-ИПА / Ş. D. İNAL-İPA 1971 Rusça Etnoloji,Tarih
СТРАНИЦЫ МОЕЙ ЖИЗНИ / HAYATIMIN SAYFALARI RU.KT.00543 СТРАНИЦЫ МОЕЙ ЖИЗНИ / HAYATIMIN SAYFALARI Б. Б. ПИОТРОВСКИЙ / B. B. PİOTROVSKİY 1995 Rusça Anı/Günlük
СТРАНИЦЫ РЕВОЛЮЦОННОГО ПРОШЛОГО КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ / KABARDEY BALKAR GEÇMİŞİNİN DEVRİMCİ SAYFALARI RU.KT.00531 СТРАНИЦЫ РЕВОЛЮЦОННОГО ПРОШЛОГО КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ / KABARDEY BALKAR GEÇMİŞİNİN DEVRİMCİ SAYFALARI Ч. Э. КАРДАНОВ / Ç. E. KARDANOV 1976 Rusça Tarih
СТРОКИ ИЗ ОГНЯ / ATEŞTEN HAT RU.KT.01067 СТРОКИ ИЗ ОГНЯ / ATEŞTEN HAT Е. БЕБИА / E. BEBİA 2003 Abhazca,Rusça Tarih
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДЫГЕЙСКОГО ЯЗЫКА / ADIGE DİLİ YAPI ÖZELLİKLERİ RU.KT.00366 СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДЫГЕЙСКОГО ЯЗЫКА / ADIGE DİLİ YAPI ÖZELLİKLERİ У. С. ЗЕКОХ, К. Х. МЕРЕТУКОВ, Ю. А. ТХАРКАХО / U. S. ZEKOH, K. H. MERETUKOV, Y. A. THARKAHO 2003 Rusça Filoloji,Dil
СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ / GELİŞİMİN ADIMLARI RU.KT.01261 СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ / GELİŞİMİN ADIMLARI А. Х. ЧЕЛЬДИЕВА, Б. М. ГАДЗАОВА 2005 Rusça Tarih
RU.KT.01275 СУЛТАН ХАН ГИРЕЙ - ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ И ДОКУМЕНТЫ / SULTAN HAN GİREY - SEÇME ÇALIŞMALAR VE DÖKÜMANLAR М. Н. ГУБЖОКОВ, А. Д. ПАНЕШ, А К. БУЗАРОВ, С. Н. ЖЕМУКОВ / M. N. GUBJOKOV, A. D. PANEŞ, A. K. BUZAROV 2009 Rusça Tarih
ТАБАСАРАНСКИЙ ФОЛЬКЛОР / TABASARAN FOLKLORU RU.KT.00984 ТАБАСАРАНСКИЙ ФОЛЬКЛОР / TABASARAN FOLKLORU Л. ЧЛАИДЗЕ / L. ÇLAİDZE 2004 Gürcüce,Rusça Kültür-Sanat
ТАБУЛОВ ТАТЛУСТАН ЗАКЕРИЕВИЧ - ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ В ИССЛЕДОВАНИЯХ И ВОСПОМИНАНИЯХ / TABULOV NANCEKNAY ZAKERBİYEVİÇ - ANI VE ÇALIŞMALARDA SANATSAL PORTRELER RU.KT.01236 ТАБУЛОВ ТАТЛУСТАН ЗАКЕРИЕВИЧ - ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ В ИССЛЕДОВАНИЯХ И ВОСПОМИНАНИЯХ / TABULOV NANCEKNAY ZAKERBİYEVİÇ - ANI VE ÇALIŞMALARDA SANATSAL PORTRELER Н. В. ЕФРЮКОВА / N. V. EFRYUKOVA 2012 Rusça Biyografi
ТАЙНА ЦЕБЕЛЬДИНСКОЙ ДОЛИНЫ / TSEBEL VADİSİNİN GİZEMİ RU.KT.01088 ТАЙНА ЦЕБЕЛЬДИНСКОЙ ДОЛИНЫ / TSEBEL VADİSİNİN GİZEMİ Ю. Н. ВОРОНОВ / Y. N. VORONOV 1975 Rusça Arkeoloji
ТАЙНЫ / SIRLAR RU.KT.01108 ТАЙНЫ / SIRLAR Н. К. КОСТАРНОВА / N. K. KOSTARNOVA 2009 Rusça Coğrafya
ТАЛАНТ, ВЗРАЩЕННЫЙ ТРУДОМ / YETENEK, BÜYÜYEN EMEK RU.KT.00191 ТАЛАНТ, ВЗРАЩЕННЫЙ ТРУДОМ / YETENEK, BÜYÜYEN EMEK А. Н. АБРЕГОВ / A. N. ABREGOV 2005 Rusça Biyografi
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ И МУЗИКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАБАРДИНЦЕВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА / XX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA KABARDEYLERDE DANS VE MÜZİK KÜLTÜRÜ RU.KT.00519 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ И МУЗИКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАБАРДИНЦЕВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА / XX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA KABARDEYLERDE DANS VE MÜZİK KÜLTÜRÜ З. М. КЕШЕВА / Z. M. KEŞEVA 2005 Rusça Kültür-Sanat
ТВОРЧЕСТВО СЕРГЕЯ ГАБЕЛИА / SERGEY GABELİYA'NIN ESERLERİ RU.KT.00721 ТВОРЧЕСТВО СЕРГЕЯ ГАБЕЛИА / SERGEY GABELİYA'NIN ESERLERİ О. ВОЙЦЕХОВСКАЯ-БРЕНДЕЛЬ / O. VOYTSEHOVSKAYA-BRENDEL 2001 Rusça Biyografi,Kültür-Sanat
ТЕАТР АДЫГСКОЙ МУЗЫКИ "БЖЬАМИЙ" / ADIGE TİYATRO MÜZİĞİ "BJAMİY" RU.KT.00520 ТЕАТР АДЫГСКОЙ МУЗЫКИ "БЖЬАМИЙ" / ADIGE TİYATRO MÜZİĞİ "BJAMİY" Д. А. ЧУРЕЙ / D. A. ÇUREY 2005 Rusça Kültür-Sanat
ТЕМБОТ КЕРАШЕВ / TEMBOT KERAŞEV RU.KT.00340 ТЕМБОТ КЕРАШЕВ / TEMBOT KERAŞEV К. И. БУЗАРОВ, С. Ю. БЕРЗЕГОВА / K. İ. BUZAROV, S. Y. BERZEGOVA 1980 Rusça Biyografi
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI