TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Çevrimiçi Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9832
Görsel Raf Numarası Eser Adı Yazar Yayın Tarihi Dil Kategori
RU.KT.01389 О НАРОДАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА / MERKEZ VE KUZEY BATI KAFKASYA HALKLARI HAKKINDA Н. Ф. ДУБРОВИН / N. F. DUBROVİN 2002 Rusça Tarih
О НАРОДАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА / MERKEZ VE KUZEY BATI KAFKASYA HALKLARI HAKKINDA RU.KT.00223 О НАРОДАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА / MERKEZ VE KUZEY BATI KAFKASYA HALKLARI HAKKINDA Н. Ф. ДУБРОВИН / N. F. DUBROVİN 2002 Rusça Tarih
О НЕКОТОРЫХ РЕЛИКВИЯХ ИЗ СВЯТИЛИЩА РЕКОМ / KUTSAL REKOM'DAN BAZI EMANETLER HAKKINDA RU.KT.01255 О НЕКОТОРЫХ РЕЛИКВИЯХ ИЗ СВЯТИЛИЩА РЕКОМ / KUTSAL REKOM'DAN BAZI EMANETLER HAKKINDA А. В. ДАРЧИЕВ / A. V. DARÇİYEV 2011 Rusça Etnoloji,Tarih
О ПАНТУРАНИЗМЕ / PANTURANİZM HAKKINDA RU.KT.01219 О ПАНТУРАНИЗМЕ / PANTURANİZM HAKKINDA М. Э. РАСУЛ-ЗАДЕ / M. E. RASULZADE 1985 Rusça Tarih
О ТЕХ НАЗВАЛИ АБРЕКАМИ / DİĞERLERİNİN ABREK DEDİKLERİ RU.KT.00071 О ТЕХ НАЗВАЛИ АБРЕКАМИ / DİĞERLERİNİN ABREK DEDİKLERİ KOLLEKTİF Rusça Araştırma,Kültür-Sanat
О ЯЗЫКЕ И ИСТОРИИ АБХАЗОВ / ABHAZ DİLİ VE TARİHİ RU.KT.00847 О ЯЗЫКЕ И ИСТОРИИ АБХАЗОВ / ABHAZ DİLİ VE TARİHİ Н. Я. МАРР / N. Y. MARR 1938 Rusça Dil
ОБ АБХАЗАХ И АБХАЗИИ / ABHAZLAR VE ABHAZYA HAKKINDA RU.KT.00924 ОБ АБХАЗАХ И АБХАЗИИ / ABHAZLAR VE ABHAZYA HAKKINDA И. МАРЫХУБА / İ. MARIHUBA 1993 Rusça Etnografya,Etnoloji,Tarih
ОБ АБХАЗО-АДЫГСКИХ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЯХ / ABHAZ VE ADIGELERİN ETNOGRAFİK PARALELLİKLERİ HAKKINDA RU.KT.00294 ОБ АБХАЗО-АДЫГСКИХ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЯХ / ABHAZ VE ADIGELERİN ETNOGRAFİK PARALELLİKLERİ HAKKINDA Ш. Д. ИНАЛ-ИПА / Ş. D. İNAL-İPA 1965 Rusça Etnografya,Tarih
ОБРАЗОВАНИЕ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР / ÖZERK SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETİ DAĞISTANDA EĞİTİM RU.KT.00255 ОБРАЗОВАНИЕ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР / ÖZERK SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETİ DAĞISTANDA EĞİTİM DERLEYEN ; М. А. КАЗАНБИЕВ, А. И. ЭФЕНДИЕВ / M. A. KAZANBİYEV, A. İ. EFENDİYEV 1962 Rusça Tarih
ОБРАЗОВАНИЕ И ОДАРЕННОСТЬ / EĞİTİM VE YETENEK RU.KT.00072 ОБРАЗОВАНИЕ И ОДАРЕННОСТЬ / EĞİTİM VE YETENEK Ю. Т. МАМЫШЕВ, И. Г. АЛЕКСЕЕНКО / Y. T. MAMIŞEV, İ. T. ALEKSEYENKO 1996 Rusça Diğer Konular
RU.KT.01372 ОБРАЗОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АНАТОМИЧЕСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКА / KABARDEY-ÇERKES DİLİNDE ANATOMİK İSİMLENDİRMENİN OLUŞUMU VE İŞLEYİŞİ М. Л. КАРДАНОВ / M. L. KARDANOV 2009 Rusça Dil
ОБШЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ АДЫГСКИХ НАРОДОВ XVIII-ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX В / ADIGE HALKLARININ SOSYAL YAPISI XVIII-XIX. YY İLK YARISI RU.KT.00626 ОБШЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ АДЫГСКИХ НАРОДОВ XVIII-ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX В / ADIGE HALKLARININ SOSYAL YAPISI XVIII-XIX. YY İLK YARISI В. К. ГАРДАНОВ / V. K. GARDANOV 1967 Rusça Ekonomi,Sosyoloji,Tarih
RU.KT.01423 ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ И ПРОСВЕЩЕНИЕ АДЫГОВ И БАЛКАРО-КАРАЧАЕВЦЕВ В XIX НАЧАЛЕ XX В / 19. YÜZYILDA VE 20. YÜZYIL BAŞLARINDA BALKAR, KARAÇAY VE ADIGELERDE TOPLUMSAL FİKİR VE AYDINLANMA Т. Х. КУМЫКОВ / T. H. KUMIKOV 2012 Rusça Etnografya,Tarih
ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ И ПРОСВЕЩЕНИЕ АДЫГОВ И БАЛКАРО-КАРАЧАЕВЦЕВ В XIX НАЧАЛЕ XX В / 19. YÜZYILDA VE 20. YÜZYIL BAŞLARINDA BALKAR, KARAÇAY VE ADIGELERDE TOPLUMSAL FİKİR VE AYDINLANMA RU.KT.00918 ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ И ПРОСВЕЩЕНИЕ АДЫГОВ И БАЛКАРО-КАРАЧАЕВЦЕВ В XIX НАЧАЛЕ XX В / 19. YÜZYILDA VE 20. YÜZYIL BAŞLARINDA BALKAR, KARAÇAY VE ADIGELERDE TOPLUMSAL FİKİR VE AYDINLANMA Т. Х. КУМЫКОВ / T. H. KUMIKOV 2002 Rusça Kültür-Sanat
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ АДЫГСКИХ НАРОДОВ / ADIGE HALKLARININ TOPLUM DÜZENİ RU.KT.00145 ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ АДЫГСКИХ НАРОДОВ / ADIGE HALKLARININ TOPLUM DÜZENİ В. К. ГАРДАНОВ / V. K. GARDANOV 1967 Rusça Felsefe,Sosyoloji,Tarih
RU.KT.01403 ОБЩНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАРТОВ И ЧЕРКЕСОВ / NART VE ÇERKESLERDE TOPLUMUN SOSYAL ORGANİZASYONU Е. БАТЫРАЙ / Y. BATIRAY 2013 Rusça Sosyoloji,Tarih
ОБЪ ОТНОШЕНIИ АБХАЗСКАГО ЯЗЫКА / ОБ ОТНОШЕНИИ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА / ABHAZ DİLİNİN YAFES DİLİ İLE İLİŞKİSİ HAKKINDA RU.KT.00833 ОБЪ ОТНОШЕНIИ АБХАЗСКАГО ЯЗЫКА / ОБ ОТНОШЕНИИ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА / ABHAZ DİLİNİN YAFES DİLİ İLE İLİŞKİSİ HAKKINDA П. ЧАРАЯ / P. ÇARAYA 1912 Rusça Dil
ОБЫЧАЙ И ОБРЯДЫ ДЕТСКОГО ЦИКЛА У АБХАЗОВ / ABHAZLARDA ÇOCUK YETİŞTİRMEDE GELENEK VE GÖRENEKLER RU.KT.00293 ОБЫЧАЙ И ОБРЯДЫ ДЕТСКОГО ЦИКЛА У АБХАЗОВ / ABHAZLARDA ÇOCUK YETİŞTİRMEDE GELENEK VE GÖRENEKLER С. А. ДБАР / S. A. DBAR 2000 Rusça Etnoloji,Kültür-Sanat
ОБЫЧАЙ И ТРАДИЦИИ ГОРЦЕВ / DAĞLILARIN GELENEK GÖRENEKLERİ RU.KT.01267 ОБЫЧАЙ И ТРАДИЦИИ ГОРЦЕВ / DAĞLILARIN GELENEK GÖRENEKLERİ Б. С. САЛАМОВ / B. S. SALAMOV 1968 Rusça Kültür-Sanat
RU.KT.01380 ОГОНЬ ДУШИ АБУ СХАЛЯХО / ABU SHALAKO'NUN ATEŞLİ KALBİ Р. Г. МАМИЙ / R. G. MAMİY 1999 Rusça Biyografi
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI