TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Çevrimiçi Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 6585
Materyal Yayıncı Konusu
Kategori Yazar Açıklama
Dil Raf Numarası Anahtar Kelime
Eser Adı Yayın Tarihi -
Görsel Raf Numarası Eser Adı Yazar Yayın Tarihi Dil Kategori
АДЫГЕЙСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (АРИГИ) - 70 ЛЕТ / ADIGE CUMHURİYETİ SOSYAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (ACSAE) - 70. YIL RU.KT.00189 АДЫГЕЙСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (АРИГИ) - 70 ЛЕТ / ADIGE CUMHURİYETİ SOSYAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (ACSAE) - 70. YIL EDİTÖR ; Д. Х. МЕКУЛОВ / D. H. MEKULOV 1999 Rusça Almanak
AD.KT.00085 Илъэс 80 Ирокъу - 80 Sene Oluyor КъардэнгъущI зырамыкущ 1998 Adıgece Anı/Günlük
ГОД СРЕДИ ЧЕРКЕСОВ / ÇERKESLER ARASINDA BİR YIL RU.KT.00200 ГОД СРЕДИ ЧЕРКЕСОВ / ÇERKESLER ARASINDA BİR YIL ДЖОН А. ЛОНГВОРТ / пер. В. М. АТАЛИКОВ / JOHN A. LONGWORTH çev. V. M. ATALİKOV 2002 Rusça Anı/Günlük
СТРАНИЦЫ МОЕЙ ЖИЗНИ / HAYATIMIN SAYFALARI RU.KT.00543 СТРАНИЦЫ МОЕЙ ЖИЗНИ / HAYATIMIN SAYFALARI Б. Б. ПИОТРОВСКИЙ / B. B. PİOTROVSKİY 1995 Rusça Anı/Günlük
КАВКАЗ - С 1841 ПО 1866 / KAFKAS - 1841 ile 1866 Yılları Arası RU.KT.00659 КАВКАЗ - С 1841 ПО 1866 / KAFKAS - 1841 ile 1866 Yılları Arası М. ОЛЬШЕВСКИЙ / M. OLŞEVSKİY 2003 Rusça Anı/Günlük
ПУТЕШЕСТВИЯ В ЧЕРКЕСИЮ / ÇERKES'E SEYAHAT RU.KT.00782 ПУТЕШЕСТВИЯ В ЧЕРКЕСИЮ / ÇERKES'E SEYAHAT ЭДМОНД СПЕНСЕР / EDMOND SPENSER 1994 Rusça Anı/Günlük
ГЛАВНАЯ ПРИВИЛЕГИЯ - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДРУГИХ / GENEL AYRICALIK - DİĞERLERİNİN SORUMLULUKLARI RU.KT.00656 ГЛАВНАЯ ПРИВИЛЕГИЯ - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДРУГИХ / GENEL AYRICALIK - DİĞERLERİNİN SORUMLULUKLARI М. И. ДОКШОКОВ / M. İ. DOKŞOKOV 1998 Rusça Anı/Günlük
ŞAİR LEYLA (SAZ) HANIM ANILAR 19. YÜZYILDA SARAY HAREMİ DG.TR.1783 ŞAİR LEYLA (SAZ) HANIM ANILAR 19. YÜZYILDA SARAY HAREMİ Türkçe Anı/Günlük
BİR TÜRK CASUSUNUN ANILARI TR.02363 BİR TÜRK CASUSUNUN ANILARI AYTUNÇ ALTINDAL 2014 Türkçe Anı/Günlük
ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ / KABARDEY BALKAR'DA RU.KT.00640 ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ / KABARDEY BALKAR'DA Г. Н. ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ / G. N. PODYAPOLSKİY 1988 Rusça Anı/Günlük,Araştırma
АD.KT.00087 ГущIагъщIэлъхэр - Anektodlar IутIыж Борис 2001 Adıgece Anı/Günlük,Edebiyat
Anılara Dolanık Yürümek TR.02370 Anılara Dolanık Yürümek Necdet Hatam 2012 Türkçe Anı/Günlük,Makale
ПЕРВОВОСХОЖДЕНИЯ НА ЭЛЬБРУС - ЛЕТО: 1829 ГОДА / ЗИМА: 1934 ГОДА/ ELBRUZA İLK TIRMANIŞ - YAZ: 1829 YILI/ KIŞ: 1934 YILI RU.KT.00022 ПЕРВОВОСХОЖДЕНИЯ НА ЭЛЬБРУС - ЛЕТО: 1829 ГОДА / ЗИМА: 1934 ГОДА/ ELBRUZA İLK TIRMANIŞ - YAZ: 1829 YILI/ KIŞ: 1934 YILI И. А. ГОРИСЛАВСКИЙ, С. А. ЗЮЗИН, А. В. ХАШИРОВ / İ. A. GORİSLAVSKİ, S. A. ZYUZİN, A. V. HAŞİROV 2007 Rusça Anı/Günlük,Tarih
ЗАПИСКИ А. П. ЕРМОЛОВА 1798 - 1826 / A. P. YERMOLOV'UN NOTLARI 1798 - 1826 RU.KT.00546 ЗАПИСКИ А. П. ЕРМОЛОВА 1798 - 1826 / A. P. YERMOLOV'UN NOTLARI 1798 - 1826 В. А. ФЕДОРОВ / V. A. FEDOROV 1991 Rusça Anı/Günlük,Tarih
КНИГА ПУТЕШЕСТВИЯ / SEYAHATNAME RU.KT.00828 КНИГА ПУТЕШЕСТВИЯ / SEYAHATNAME ЭВЛИЯ ЧЕЛЕБИ / EVLİYA ÇELEBİ 1979 Rusça Anı/Günlük,Tarih
ВТОРОЙ КУБАНСКИЙ ПОХОД И ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА / İKİNCİ KUBAN SAVAŞI VE BAĞIMSIZ KUZEY KAFKASYA RU.KT.00600 ВТОРОЙ КУБАНСКИЙ ПОХОД И ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА / İKİNCİ KUBAN SAVAŞI VE BAĞIMSIZ KUZEY KAFKASYA В. А. БЛАГОВО, С. А. САПОЖНИКОВ / V. A. BLAGOVO, S. A. SAPOJNİKOV 2002 Rusça Anı/Günlük,Tarih
IV КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВИ АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ - НАЛЬЧИК 20-23 СЕНТЯБРЯ 2001/ RUSYA ETNOGRAF VE ANTROPOLOGLAR KONGRESİ IV - NALÇİK 20-23 EYLÜL 2001 RU.KT.01209 IV КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВИ АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ - НАЛЬЧИК 20-23 СЕНТЯБРЯ 2001/ RUSYA ETNOGRAF VE ANTROPOLOGLAR KONGRESİ IV - NALÇİK 20-23 EYLÜL 2001 KOLLEKTİF 2002 Rusça Antropoloji,Etnografya
RU.KT.01281 СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ АДЫГЕЙ / ÇAĞDAŞ ADIGEY'DE SOSYO BEŞERİ VE EKOLOJİK ANLAMDA GELİŞTİRME SORUNLARI Г. Г. МАТИШОВ / G. G. MATİŞOV 2012 Rusça Araştırma
ПРОБЛЕМЫ МУСУЛЬМАИСКОЙ ОБЩИНЫ: НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ / MÜSLÜMAN TOPLUMUN SORUNLARI: ULUSAL KÜLTÜREL FAKTÖRLER RU.KT.00315 ПРОБЛЕМЫ МУСУЛЬМАИСКОЙ ОБЩИНЫ: НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ / MÜSLÜMAN TOPLUMUN SORUNLARI: ULUSAL KÜLTÜREL FAKTÖRLER А. Х. АЛОЕВА / A. H. ALOYEVA 2007 Rusça Araştırma
НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КУЛЬТУРЫ ЭПОСА НАРТЫ / AHLAKİ VE ESTETİK İLKE VE TEMEL ÖĞELERİ İLE NART DESTANI KÜLTÜRÜ RU.KT.00655 НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КУЛЬТУРЫ ЭПОСА НАРТЫ / AHLAKİ VE ESTETİK İLKE VE TEMEL ÖĞELERİ İLE NART DESTANI KÜLTÜRÜ И. Н. КОЛЯСНИКОВ / İ. N. KOLYASNİKOV 2005 Rusça Araştırma
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI