TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Çevrimiçi Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 2397
Materyal Yayıncı Konusu
Kategori Yazar Açıklama
Dil Yer Numarası Anahtar Kelime
Eser Adı Yayın Tarihi -
Görsel Yer Numarası Eser Adı Yazar Yayın Tarihi Dil Kategori
КАВКАЗ: ЗЕМЛЯ И КРОВЬ / KAFKAS: TOPRAK VE KAN 544 КАВКАЗ: ЗЕМЛЯ И КРОВЬ / KAFKAS: TOPRAK VE KAN ЯКОВ ГОРДИН / YAKOV GORDİN 2000 Rusça Tarih
RU.KT.01428 ОЧЕРКИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В XVI-XVII ВВ. / XVI-XVII. YÜZYILLARDA KUZEY KAFKAS HALKLARININ POLİTİK TARİHİ DERLEMESİ Я. З. АХМАДОВ / Y. Z. AHMADOV 1988 Rusça Tarih
ЗАЧЕМ РОССИИ НУЖЕН БЫЛ КАВКАЗ / NEDEN RUSYA KAFKASYA'YA GEREKLİ RU.KT.01055 ЗАЧЕМ РОССИИ НУЖЕН БЫЛ КАВКАЗ / NEDEN RUSYA KAFKASYA'YA GEREKLİ Я. ГОРДИН / Y. GORDİN 2008 Rusça Tarih
RU.KT.01332 ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ XIX ВЕКА - КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА: ИСТОКИ И НАЧАЛО 1770 - 1820 / KATILIMCILARIN ANILARINDA XIX. YÜZYIL KAFKAS SAVAŞI - KAFKAS SAVAŞI: KÖKENİ VE BAŞLANGICI 1770-1820 Я. А. ГОРДИН, С. А. ТУЧКОВ, А. С. ПШИШЕВИЧ / Y. A. GORDİN, S. A. TUÇKOV, A. S. PŞİÇEVİÇ 2002 Rusça Tarih
ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ XIX ВЕКА - КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА: ИСТОКИ И НАЧАЛО 1770 - 1820 / KATILIMCILARIN ANILARINDA XIX. YÜZYIL KAFKAS SAVAŞI - KAFKAS SAVAŞI: KÖKENİ VE BAŞLANGICI 1770-1820 RU.KT.00502 ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ XIX ВЕКА - КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА: ИСТОКИ И НАЧАЛО 1770 - 1820 / KATILIMCILARIN ANILARINDA XIX. YÜZYIL KAFKAS SAVAŞI - KAFKAS SAVAŞI: KÖKENİ VE BAŞLANGICI 1770-1820 Я. А. ГОРДИН, С. А. ТУЧКОВ, А. С. ПШИШЕВИЧ / Y. A. GORDİN, S. A. TUÇKOV, A. S. PŞİÇEVİÇ 2002 Rusça Tarih
КАВКАЗ И РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ / KAFKASYA VE RUS İMPARATORLUĞU RU.KT.00330 КАВКАЗ И РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ / KAFKASYA VE RUS İMPARATORLUĞU Я. А. ГОРДИН, В. В. ЛАПИН, Г. Г. ЛИСИЦЫНА, Б. П. МИЛОВИДОВ / Y.A.GORDİN, V.V. LAPİN, G.G.LİSİÇINA, B.P. MİLOVİDOV 2005 Rusça Tarih
RU.KT.01504 КАВКАЗ И РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ / KAFKASYA VE RUS İMPARATORLUĞU Я. А. ГОРДИН, В. В. ЛАПИН, Г. Г. ЛИСИЦЫНА, Б. П. МИЛОВИДОВ 2005 Rusça Tarih
RU.KT.01333 РОССИЯ И ЧЕЧНЯ - ПОИСКИ ВЫХОДА / RUSYA VE ÇEÇENİSTAN - ÇIKIŞ ARAYIŞI Я. А. ГОРДИН / Y. A. GORDİN 2003 Rusça Tarih
РОССИЯ И ЧЕЧНЯ - ПОИСКИ ВЫХОДА / RUSYA VE ÇEÇENİSTAN - ÇIKIŞ ARAYIŞI RU.KT.00507 РОССИЯ И ЧЕЧНЯ - ПОИСКИ ВЫХОДА / RUSYA VE ÇEÇENİSTAN - ÇIKIŞ ARAYIŞI Я. А. ГОРДИН / Y. A. GORDİN 2003 Rusça Tarih
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА / KUZEY KAFKAS HALKLARININ KÜLTÜR VE TARİHİ RU.KT.00515 ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА / KUZEY KAFKAS HALKLARININ KÜLTÜR VE TARİHİ Ю. Ю. КЛЫЧИНКОВ / Y. Y. KLIÇİNKOV 2005 Rusça Etnografya,Tarih
RU.KT.01394 ВЗГЛЯД НА ГОРЦЕВ. ВЗГЛЯД С ГОР / DAĞLILARIN GÖRÜNÜMÜ. DAĞDAN GÖRÜNÜM Ю. Ю. КАРПОВ / Y. Y.KARPOV 2007 Rusça Sosyoloji,Tarih
ВЗГЛЯД НА ГОРЦЕВ. ВЗГЛЯД С ГОР / DAĞLILARIN GÖRÜNÜMÜ. DAĞDAN GÖRÜNÜM RU.KT.00539 ВЗГЛЯД НА ГОРЦЕВ. ВЗГЛЯД С ГОР / DAĞLILARIN GÖRÜNÜMÜ. DAĞDAN GÖRÜNÜM Ю. Ю. КАРПОВ / Y. Y.KARPOV 2007 Rusça Etnografya,Tarih
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ / KUZEY KAFKASYA SOSYO-KÜLTÜREL İLİŞKİ İÇİNDE İNSAN RU.KT.00584 СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ / KUZEY KAFKASYA SOSYO-KÜLTÜREL İLİŞKİ İÇİNDE İNSAN Ю. Ю. КАРПОВ / Y. Y.KARPOV 2004 Rusça Etnoloji,Tarih
ПРОБЛЕМЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ЮЖНЫХ ОСЕТИН / GÜNEY OSETYA'NIN ETNİK TARİHİ KONUSU RU.KT.00952 ПРОБЛЕМЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ЮЖНЫХ ОСЕТИН / GÜNEY OSETYA'NIN ETNİK TARİHİ KONUSU Ю. С. ГАГЛОЙТИ / Y. S. GAGLOYTİ 1996 Rusça Tarih
RU.KT.01516 ПО ДРЕВНИМ ТРОПАМ ГОРНОМ АБХАЗИИ / ABHAZ DAĞLARININ ESKİ YOLLARI Ю. Н. ВОРОНОВ, В. Б. ЛЕВИНТАС / Y. N. VORNOV, V. B. LEVİNTAS 1982 Rusça Arkeoloji,Tarih
RU.KT.01701 НАУЧНЫЕ ТРУДЫ / BİLİMSEL ÇALIŞMALAR Ю. Н. ВОРОНОВ / Y. N. VORONOV 2004 Rusça Arkeoloji,Tarih
ДРЕВНЯЯ АПСИЛИЯ /ESKİ APSİLYA RU.KT.00880 ДРЕВНЯЯ АПСИЛИЯ /ESKİ APSİLYA Ю. Н. ВОРОНОВ / Y. N. VORONOV 1998 Rusça Arkeoloji,Tarih
БОЛЬ МОЯ АБХАЗИЯ / GÖNÜL YARAM ABHAZYA RU.KT.01098 БОЛЬ МОЯ АБХАЗИЯ / GÖNÜL YARAM ABHAZYA Ю. Н. ВОРОНОВ / Y. N. VORONOV 1995 Rusça Tarih
РУСЫ ВЕЛИКОЙ СКИФИИ / BÜYÜK İSKİT RUSLARI RU.KT.00595 РУСЫ ВЕЛИКОЙ СКИФИИ / BÜYÜK İSKİT RUSLARI Ю. Д. ПЕТУХОВ, Н. И. ВАСИЛЬЕВА / Y. D. PETUHOV, N. İ. VASİLYEVA 2005 Rusça Tarih
АБХАЗЫ / ABHAZLAR RU.KT.00542 АБХАЗЫ / ABHAZLAR Ю. Д. АНЧАБАДХЗЕ, Ю. Г. АРГУН / Y. D. ANÇABADZE, Y. G. ARGUN 2007 Rusça Etnoloji,Tarih
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI