TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Çevrimiçi Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 422
Materyal Yayıncı Konusu
Kategori Yazar Açıklama
Dil Raf Numarası Anahtar Kelime
Eser Adı Yayın Tarihi -
Görsel Raf Numarası Eser Adı Yazar Yayın Tarihi Dil Kategori
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА / KUZEY KAFKAS HALKLARININ KÜLTÜR VE TARİHİ RU.KT.00515 ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА / KUZEY KAFKAS HALKLARININ KÜLTÜR VE TARİHİ Ю. Ю. КЛЫЧИНКОВ / Y. Y. KLIÇİNKOV 2005 Rusça Etnografya,Tarih
ВЗГЛЯД НА ГОРЦЕВ. ВЗГЛЯД С ГОР / DAĞLILARIN GÖRÜNÜMÜ. DAĞDAN GÖRÜNÜM RU.KT.00539 ВЗГЛЯД НА ГОРЦЕВ. ВЗГЛЯД С ГОР / DAĞLILARIN GÖRÜNÜMÜ. DAĞDAN GÖRÜNÜM Ю. Ю. КАРПОВ / Y. Y.KARPOV 2007 Rusça Etnografya,Tarih
МАТЕРИАЛЫ К СЕРИИ "НАРОДЫ КУЛЬТУРЫ" ВЫПУСК 27 - НАРОДЫ КАВКАЗА - КНИГА 1 / "HALKLARIN KÜLTÜRÜ" BELGELER DİZİSİ 27. SAYI - KAFKAS HALKLARI - KİTAP 1 RU.KT.00843 МАТЕРИАЛЫ К СЕРИИ "НАРОДЫ КУЛЬТУРЫ" ВЫПУСК 27 - НАРОДЫ КАВКАЗА - КНИГА 1 / "HALKLARIN KÜLTÜRÜ" BELGELER DİZİSİ 27. SAYI - KAFKAS HALKLARI - KİTAP 1 Ю. Д. АНЧАБАДЗЕ, Н. Г. ВОЛКОВА / Y. D. ANÇABADZE, N. G. VOLKOVA 1993 Rusça Etnografya,Tarih
НАРОДЫ КАВКАЗА КНИГА 2 / САДЗЫ - ИСТОРИКО- ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРК / KAFKAS HALKLARI KİTAP 2 / SADZLAR - TARİH VE ETNOGRAFİ DENEMELERİ RU.KT.00836 НАРОДЫ КАВКАЗА КНИГА 2 / САДЗЫ - ИСТОРИКО- ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРК / KAFKAS HALKLARI KİTAP 2 / SADZLAR - TARİH VE ETNOGRAFİ DENEMELERİ Ш. Д. ИНАЛ-ИПА / Ş. D. İNAL-İPA 1995 Rusça Etnografya,Tarih
ОБ АБХАЗО-АДЫГСКИХ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЯХ / ABHAZ VE ADIGELERİN ETNOGRAFİK PARALELLİKLERİ HAKKINDA RU.KT.00294 ОБ АБХАЗО-АДЫГСКИХ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЯХ / ABHAZ VE ADIGELERİN ETNOGRAFİK PARALELLİKLERİ HAKKINDA Ш. Д. ИНАЛ-ИПА / Ş. D. İNAL-İPA 1965 Rusça Etnografya,Tarih
ЭВОЛЮЦИЯ ОСЕТИНСКОЙ СЕМЬИ И МЕЖСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИИ / ASETİNLERDE AİLE VE AİLE İÇİ İLİŞKİLERİNİN EVRİMİ 556 ЭВОЛЮЦИЯ ОСЕТИНСКОЙ СЕМЬИ И МЕЖСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИИ / ASETİNLERDE AİLE VE AİLE İÇİ İLİŞKİLERİNİN EVRİMİ Х. В. ДЗУЦЕВ / H. V. DZUTSEV 2001 Rusça Etnografya,Etnoloji
НАРОДЫ ДАГЕСТАНА / DAĞISTAN HALKI RU.KT.00431 НАРОДЫ ДАГЕСТАНА / DAĞISTAN HALKI Х-М. О. ШАХАЕВ, М. О. КОСВЕН / H-M. O. ŞAHAYEV, M. O. KOSVEN 1955 Rusça Etnografya,Tarih
АДАТЫ КАВКАЗКИХ ГОРЦЕВ / KAFKAS DAĞLILARININ GELENEKLERİ RU.KT.00247 АДАТЫ КАВКАЗКИХ ГОРЦЕВ / KAFKAS DAĞLILARININ GELENEKLERİ Ф. И. ЛЕОНТОВИЧ / F. İ. LEONTOVİÇ 2002 Rusça Etnografya,Kültür-Sanat
RU.KT.01423 ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ И ПРОСВЕЩЕНИЕ АДЫГОВ И БАЛКАРО-КАРАЧАЕВЦЕВ В XIX НАЧАЛЕ XX В / 19. YÜZYILDA VE 20. YÜZYIL BAŞLARINDA BALKAR, KARAÇAY VE ADIGELERDE TOPLUMSAL FİKİR VE AYDINLANMA Т. Х. КУМЫКОВ / T. H. KUMIKOV 2012 Rusça Etnografya,Tarih
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ НАРОДОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ / KABARDEY BALKAR HALKLARININ ETNOGRAFİK TARİHİ RU.KT.00872 ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ НАРОДОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ / KABARDEY BALKAR HALKLARININ ETNOGRAFİK TARİHİ Т. Т. ШИКОВА , Р. Ж. БЕТРОЗОВ / T. T. ŞİKOVA, R. J. BETROZOV 1992 Rusça Etnografya,Tarih
RU.KT.01320 КАБАРДИНСКОЕ ОБЫЧНОЕ ПРАВО: ЕГО ОСОБЕННОСТИ / KABARTAY'IN DOĞAL HAKKI: ÖZELLİKLERİ Т. М. КАТАНЧИЕВ / T. M. KATANÇİYEV 2013 Rusça Etnografya,Tarih
ХАН ГИРЕЙ - ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ / HAN GİREY - SEÇİLMİŞ ESERLER RU.KT.00700 ХАН ГИРЕЙ - ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ / HAN GİREY - SEÇİLMİŞ ESERLER Р. Х. ХАШХОЖЕВА / R. H. HAŞHOJEVA 1974 Rusça Etnografya,Tarih
РУССКИЕ АВТОРЫ XIX. ВЕКА О НАРОДАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА / 19. YÜZYILDA ORTA VE KUZEY BATI KAFKASYA HALKLARI HAKKINDA ÇALIŞMALARI OLAN RUS YAZARLAR RU.KT.00233 РУССКИЕ АВТОРЫ XIX. ВЕКА О НАРОДАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА / 19. YÜZYILDA ORTA VE KUZEY BATI KAFKASYA HALKLARI HAKKINDA ÇALIŞMALARI OLAN RUS YAZARLAR Р. У. ТУГАНОВ / R. U. TUGANOV 2001 Rusça Etnografya
ЧЕРКЕСЫ / ÇERKESLER RU.KT.00623 ЧЕРКЕСЫ / ÇERKESLER Р. ТРАХО / R. TRAHO 1956 Rusça Dil,Etnografya,Tarih
АДЫГИ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭТНОСА / ADIGELER: ORTAYA ÇIKIŞLARI VE GELİŞİMLERİ RU.KT.00900 АДЫГИ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭТНОСА / ADIGELER: ORTAYA ÇIKIŞLARI VE GELİŞİMLERİ Р. Ж. БЕТРОЗОВ / P. J. BETROZOV 1998 Rusça Etnografya,Tarih
РУССКИЕ АВТОРЫ XIX. ВЕКА О НАРОДАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА / 19. YÜZYILDA ORTA VE KUZEY BATI KAFKASYA HALKLARI HAKKINDA ÇALIŞMALARI OLAN RUS YAZARLAR RU.KT.00201 РУССКИЕ АВТОРЫ XIX. ВЕКА О НАРОДАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА / 19. YÜZYILDA ORTA VE KUZEY BATI KAFKASYA HALKLARI HAKKINDA ÇALIŞMALARI OLAN RUS YAZARLAR П. А. ЗУБОВ, П. П. КОРОЛЕНКО, Д. Г. АНУЧИН, Н. И. ВОРОНОВ, А. И. ДРОЗРОВСКИЙ / P. A. ZUBOV, P. P. KOROLENKO, D. G. ANUÇİN, N. İ. VORONOV, A. İ. DROZROVCKİY 2001 Rusça Etnografya
РОД КУШХОВЫХ / KUŞHA SÜLALESİ RU.KT.00454 РОД КУШХОВЫХ / KUŞHA SÜLALESİ М. С. КУШХОВ, А. Т. КУШХОВ, М. Д. КУШХОВ / M. S. KUŞHOV, A. T. KUŞHOV, M. D. KUŞHOV 2001 Rusça Etnografya
КАВКАЗСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ СБОРНИК / KAFKAS ETNOGRAFİSİ DERLEMELERİ RU.KT.00368 КАВКАЗСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ СБОРНИК / KAFKAS ETNOGRAFİSİ DERLEMELERİ М. О. КОСВЕН / M. O. KOSVEN 1955 Rusça Etnografya,Kültür-Sanat
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ИНГУШЕЙ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ / İNGUŞLARIN GELENEKSEL KÜLTÜRÜ: TARİHİ VE ÇAĞDAŞ RU.KT.00590 ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ИНГУШЕЙ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ / İNGUŞLARIN GELENEKSEL KÜLTÜRÜ: TARİHİ VE ÇAĞDAŞ М. М. ЗЯЗИКОВ / M. M. ZAZİKOV 2004 Rusça Etnografya,Tarih
ДРЕВНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА / KUZEY KAFKAS HALKLARININ ESKİ TOPLUMSAL VE POLİTİK ENSTİTÜLERİ RU.KT.00591 ДРЕВНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА / KUZEY KAFKAS HALKLARININ ESKİ TOPLUMSAL VE POLİTİK ENSTİTÜLERİ М. А. ЯНДИЕВ / M. A. YANDİYEV 2007 Rusça Etnografya,Sosyoloji,Tarih
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI