TÜRKÇEРУССКИЙENGLISHالعربيةАДЫГЭБЗЭИРОНАУАҦСШӘА

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Çevrimiçi Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 13052
Materyal Yayıncı Konusu
Kategori Yazar Açıklama
Dil Yer Numarası Anahtar Kelime
Eser Adı Yayın Tarihi -
Görsel Yer Numarası Eser Adı Yazar Yayın Tarihi Dil Kategori
AD.KT.00022 Адыгабзэм Иучебник ИгъэфедэнкIэ Мэтодическэ IэпыIэгъу - Adigece Yardımcı Ders Kitabı Тхьаркъуахъо Ю,. А., ЦуукI Т. Д., Унэрэкъо С.К. 1992 Adıgece Filoloji,Dil
AD.KT.00023 Тызэгъусэу Тежъугъадж - Birlikte Okuyoruz. Тамбый Д.М. ЦуукI Т.Д. Цуякъо А.Б 1994 Adıgece Filoloji,Dil,Edebiyat
AD.KT.00024 Псалъэм Псэ Хэлъымэ Джэнэрэ Мариет - Cenere Mariet 2002 Adıgece Kültür-Sanat
АD.KT.00025 Адыгэ КIэлэцIыкIу IорыIуат Çerkes Küçüklerinin Tekerlemeleri Унэрэкъо Рай 2005 Adıgece Dil,DVD
AD.KT.00026 ГущIыгъщIэлъхэр - Söylettirilenler IутIыж Борис 2001 Adıgece Edebiyat
ГъащIэ Лъэужьхэр Дауров Д.А 1991 Adıgece Edebiyat
АD.KT.00028 Адыгэгур Къытео - Adige kalbi çalıyoruz. Тхьаркъуахъо Юныс 1992 Adıgece Edebiyat,Kültür-Sanat
АD.KT.00029 Адыгэхэр - Çerkesler МэщбэшIэ Исхьакъ - Meşbaşe İshak 2005 Adıgece Edebiyat,Tarih
АD.KT.00030 ПЬесэхэр - Piyesler Натхъо Долэтхъан 2006 Adıgece Tiyatro
AD.KT.00032 ПсэушъхьацIэмэ ЯгущыIалъ - Hayvan İsimleri Sözlüğü Гъыщ Нухь - Gış Nuh 1990 Adıgece Dil,Sözlük
AD.KT.00031 Пчъэр Насыпым ФыIусэхы - Nasip Kapısı Açılıyor Гъыщ Нухь - Gış Nuh 2007 Adıgece Edebiyat
AD.KT.00033 Псэм и Макъ - Ruhun Sesi АбытIэ Хъызыр 2005 Adıgece Edebiyat
AD.KT.00034 Урыху Iуъыгъуэ Нало Заур 2001 Adıgece Edebiyat
AD.KT.00035 Адыгэ ЗэдэгущыIакIэм Ихабзэхэр -Çerkes Karşılıklı Konuşma Kuralları Тхьаркъуахъо Юныс 1994 Adıgece Kültür-Sanat
АD.KT.00036 Адыгэ Лъэкъ Орэдхэр - Çerkes Halk Şarkıları Сэмэгу Гощнагъу 1998 Adıgece Kültür-Sanat
AD.KT.00037 Адыгабзэм Ипшъэрылъхэмрэ ИгъэфедакIэрэ Тхьаркъуахъо Юныс 2002 Adıgece Filoloji,Din
AD.KT.00038 КъокIыпIэмрэ КъохьапIэмрэ МэщбэшIэ Исхьакъ - Meşbaşe İshak 2007 Adıgece Edebiyat
АD.KT.00039 Хъан Джэрыи - Han Cerıy МэщбэшIэ Исхьакъ - Meşbaşe İshak 1999 Adıgece Edebiyat
AD.KT.00040 МэщбэшIэ Исхьакъ - Лъэхъаным илъэоянэхэр - Zamanın Ayak İzleri МэщбэшIэ Исхьакъ - Meşbaşe İshak 1992 Adıgece Edebiyat
AD.KT.00041 МэщбэшIэ Исхьакъ - нЭФшъэгъо лъагъохэр -Meşbaşe İshak МэщбэшIэ Исхьакъ - Meşbaşe İshak 1993 Adıgece Edebiyat
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI